Schatkamer van Fryslân

Holwerd: 'Schop in de Grond'

De regio Noordoost Friesland is krimpgebied. Krimp wordt geassocieerd met teruggang van voorzieningen, leegstand, verpaupering. Maar is dit nu een onvermijdelijkheid of biedt 'krimp' ook kansen en nieuwe uitdagingen?

In Holwerd is een initiatief ontstaan dat de aandacht trekt en laat zien hoe krimp ook nieuw elan kan brengen: Holwerd aan Zee. Tresoar wil hiervan een impressie maken in woord en beeld in het project 'Schop in de Grond'. Het betreft een pilotproject in het kader van 'documenteren van de samenleving', waarin nieuwe vormen van documenteren worden beproefd.

In dit pilotproject werken fotograaf Henk Kloosterhuis en journalist Elma van Lier samen met de bevolking en de de werkgroep 'Holwerd aan Zee' om Holwerd in beeld en tekst te vangen. Het project heeft als doel het Holwerd van nú en vroeger te laten zien door de ogen van bewoners.

Kloosterhuis en Van Lier gaan in gesprek met families die geworteld zijn in Holwerd en maken portretten van diverse generaties familieleden (zo mogelijk van vier generaties). Daarbij staat niet de geïnterviewde zelf centraal, maar het beeld dat hij/zij van zijn leefomgeving heeft.

Het project is gestart in mei 2016. Er komt een fotoreportage beschikbaar, deze wordt gecontextualiseerd/begeleid door teksten (verhalende interviews). Foto's en teksten komen in het najaar van 2017 beschikbaar in de vorm van een publicatie. De teksten en de foto's zullen vervolgens door Tresoar worden beheerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek, ook in digitale vorm, onder een Copyright-licentie.

Onderdelen van het pilotproject kunnen na een bepaalde periode worden herhaald. Daarnaast wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de ontwikkelingen rondom Holwerd vast te leggen. Eén van die mogelijkheden is om data(sets) te verzamelen en met elkaar te verbinden, om zo een dieper inzicht in deze maatschappelijke ontwikkeling te kunnen krijgen: 'erfgoed intelligence'. Door het vergelijken op basis van analyse van data uit verschillende sociale-mediakanalen met informatie uit Redbot kan actuele interesse gevoed worden met erfgoeddata.

Fotograaf: Henk Kloosterhuis