Schatkamer van Fryslân

Treasure Wall

De Treasure Wall is opgezet als een "magnifying glass”, een loep of een röntgenapparaat, dat een sterke uitvergroting zou bieden van elementen uit de collectie van Tresoar, die op bijzondere wijze de rijkgeschakeerde relaties tussen taal en beeld weerspiegelen. In de programma’s over de zeecontainerfoto’s van Jan Loman, of in de presentatie van klassieke handschriften uit de verzameling van Tresoar komt dit aspect helemaal tot zijn recht. Inmiddels vinden ook andere benaderingen hun plaats, zoals in het programma over kaatsen of in presentaties die in opdracht van Tresoar door derden gemaakt zijn voor het medium van de Treasure Wall.

Tresoar zoekt naast haar/zijn traditionele rol van archief en bibliotheek naar een nieuwe vorm voor een meer actieve deelname aan de culturele ontwikkelingen van dit moment. Naast “het archief” ontstaat er zo ook “een poëtisch archief”, dat een echte (werk)plaats wil zijn voor presentatie, nieuwe vormen van uitwisseling en debat. De Treasure Wall is samen met het Visual Poetry Project op het binnenplein, een eerste uiting van deze nieuwe koers.
 
De Treasure Wall biedt dagelijks een andere reeks programma’s op de manier van de CINEAC van weleer. Er zijn nu twee dagprogramma’s A en B samengesteld met elk 4 presentaties. De variatie wordt uitgebreid met C, D, enzovoort, zodra meer materiaal beschikbaar is en iedere dag van de week een ander aanbod kan worden getoond.
 
Een dagprogramma wordt in principe de gehele dag als cyclus gepresenteerd. Op verzoek kunnen ook afzonderlijke programma’s worden vertoond.
Wat alle programma’s verbindt, is de aandacht voor de TAAL van het BEELD, en omgekeerd natuurlijk ook voor het BEELD van de TAAL.

Klik hier voor programma A
Klik hier voor programma B