Schatkamer van Fryslân

Voorgangers: van Leesbaar Amsterdam tot Leesbaar Bergen

Leesbaar Friesland borduurt voort op het project Leesbaar Amsterdam dat in de jaren 2012-2016 zijn beslag kreeg en uitmondde in de presentatie van deze grafische letterenkaart in oktober 2015. Leesbaar Amsterdam werd gevolgd door Leesbaar Bergen, dat een jaar later verscheen. In het najaar van 2018 verschijnt ook Leesbaar Groningen. Al deze kaarten werden geproduceerd en uitgegeven door de stichting Leesbaar Laagland.

Het idee achter Lêsber Fryslân is – net als bij Leesbaar Amsterdam en Leesbaar Bergen – dat er met deze kaart niet alleen een fraai typografisch beeld ontstaat, maar vooral dat de kaart een ode brengt aan het letterenlandschap en laat zien op welke verschillende manieren de dorpen, steden, eilanden, polders, wateren en wegen van Friesland zijn bezongen en beschreven door dichters, schrijvers en zangers: de zandgronden van Jan Kooistra, het Greonterp van Gerard Reve, de Meanewei in Wergea van Anne Feddema.

Uiteindelijk wordt Leesbaar Friesland een geografische kaart: de citaten moeten daarom zoveel mogelijk plaats-, streek- en wijknamen bevatten, namen van meren en eilanden. Citaten moeten spoorlijnen, dijken en andere landschappelijke elementen oproepen.

Tegelijk moet de kaart een afgewogen beeld geven van de literatuur over en uit Friesland. Wie zijn de belangrijkste schrijvers, dichters en zangers die over Friesland en het Friese landschap schreven? Dat kunnen Friese schrijvers zijn, maar ook Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse. De zoektocht is begonnen – samen met u!

> Een leesbare kaart – wat is dat?

 


leesbaarfriesland2.JPG