Schatkamer van Fryslân
Terug naar agenda overzicht

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd. Nog geen account van Mijn Tresoar? Registreer je hier

Opening Troelstra tentoonstelling

06-10-2017 15:00

In Tresoar is vanaf 6 oktober een permanente tentoonstelling over Pieter Jelles Troelstra te zien. Deze tentoonstelling is een onderdeel van Lân fan Taal dat bij LF2018 hoort.

Een tijdlijn neemt de bezoeker mee, waardoor nader kennis gemaakt kan worden met Troelstra, de mens, de staatsman, maar (vooral) ook de dichter. Er wordt stilgestaan bij gebeurtenissen, die hem inspireerden tot het schrijven van gedichten, zoals de dood van zijn moeder, de liefde en de strijd voor een rechtvaardiger wereld.

Bij Troelstra kan echter geen absolute grens getrokken worden tussen zijn schrijverij en zijn werkzaamheden als advocaat, of in de politiek. Het één voedde het andere en vice versa.

'De eigenwijze muis' is waarschijnlijk het eerste, nog in het Nederlands geschreven gedicht dat Pieter Jelles Troelstra schreef. Hij was toen tien jaar oud. Op zijn 17de begon Pieter Jelles in het Fries te schrijven. Via zijn gedichten, liederen, toneelstukken en ook journalistieke teksten zette hij zijn politieke visie op de samenleving uiteen.

Piet Hagen schrijft in 'Politicus uit hartstocht' de biografie van Pieter Jelles Troelstra, dat het gedicht 'De sjonger en de wrâld' (zie hieronder twee strofen daaruit) het heimwee naar vroeger met het verlangen naar een nieuwe tijd verbindt. "Pieter Jelles", zo schrijft Hagen, "wil geen 'kunst om de kunst' maken, maar zijn poëzie in dienst stellen van een betere wereld".

(Ingelekoar)

7e strofe

In sjonger bist! Witst wol, wat dat betsjut?

It leed fan hiel it minskdom silsto drage!

Fan dy it andert op de grutte frage;

Hoe minske goed, hoe ierde in himel wurdt. [...]


laatste strofe

De wrâld yn! Striid mei 't swurd der poësij;

De wierheidsstim sil út dyn hert oprize,

Do silst ferdwaalden 't paad nei 't Goede wize

En stiftsje 't ryk fan Leafde en Harmonij!

 

In deze nieuwe, vaste tentoonstelling in Tresoar zijn ook een aantal gedichten van Troelstra te horen, hier hebben 25 Friezen aan meegewerkt. Zij kozen uit de bundel Samle fersen hun favoriete gedicht en hebben dit voorgedragen in een geluidsstudio.

Tegelijk met de opening van het kabinet verschijnt het nieuwe boek van Bertus Mulder over de 'jonge jierren' fan Pieter Jelles.

 Belangstellenden zijn welkom om de opening bij te wonen.

Vanaf 15.00 uur is de inloop en het programma begint om 15.30 uur:

  • Opening door Bert Looper, directeur Tresoar 
  • Lezing over de dichter Troelstra door Abe de Vries 
  • Presentatie van 'de jonge Pieter Jelles', geschreven door Bertus Mulder  
  • Lezing door Bertus Mulder over zijn boek 
  • Bennie Huisman zingt enkele Troelstra-liederen 
  • Gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken en het boek te kopen