Schatkamer van Fryslân

Cursussen Tresoar herfst 2017 en begin 2018

​​​Tresoar is de plek in Fryslân waar informatie en kennis over geschiedenis en literatuur van de provincie te vinden zijn. Wil je meer weten over je eigen dorp of over de moderne Friese dichters? Schrijf je dan in voor een van de volgende workshops.

Literaire cursussen 2017-2018

Het nieuwe cursusaanbod literatuur van Tresoar voor het cursusjaar 2017-2018 staat sinds kort op de website van Sirkwy​. Het programma brengt een rijke verscheidenheid, zowel in de geboden genres als bij de docenten.

Literaire lezingen

Dit jaar worden er drie literaire lezingen georganiseerd door Volksuniversiteit Fryslân.

Cursus Geschiedenis van Fryslân

Deze cursus is voor het najaar van 2017 volgeboekt!
Fryslân kent een lange en rijke historie. Met de Friese vrijheid in de vijftiende eeuw als startpunt van deze cursus wordt in een zestal colleges een mooi overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Friese geschiedenis gegeven. De cursus kent een algemene invalshoek en gaat in op de onderwerpen die in de verschillende perioden bepalend waren: politiek en bestuur, economie, landschap, religie, identiteit en cultuur. In elk college wordt een bepaalde periode behandeld en daarbij komen zoveel mogelijk de diverse invalshoeken aan de orde. Meer informatie over deze cursus >>>

Telefonische informatie

U kunt ook contact opnemen met Petra Bierma of Marja de Graaf telefoon resp. 058 – 789 0 740, 058 – 789 0 792, of een e-mail sturen naar info@tresoar.nl

Cursus Friese taal

Voor allerlei cursussen Fries (verstaan, lezen, spreken en schrijven) kun je terecht bij de Afûk. Bij de Afûk kun je Fries leren zoals je dat zelf het liefste doet: thuis online, schriftelijk of in een cursusgroep. Kijk op www.afuk.nl voor het volledige cursusaanbod of ga direct naar www.edufrysk.nl voor de online leeromgeving en begin vandaag nog. De eerste maand als cursist op eduFrysk is bovendien gratis!