Schatkamer van Fryslân

Cursussen Tresoar

​​​Tresoar is de plek in Fryslân waar informatie en kennis over geschiedenis en literatuur van de provincie te vinden zijn. Wil je meer weten over je eigen dorp of over de moderne Friese dichters? Schrijf je dan in voor een van de volgende workshops.


Vervolgcursus stamboomonderzoek

Deze cursus is het vervolg op Stamboomonderzoek voor beginners. Voor onderzoekers die hun kennis over genealogie willen verdiepen. Diverse bronnen komen aan bod, zoals notariële archieven, memories van successie (aktes erfenisbelasting), belastingkohieren (lijst van belastingschuldigen) en rechterlijke archieven. Ook kun je je eigen genealogische vragen bespreken. Meer informatie.

Literaire cursussen 2017-2018

Het nieuwe cursusaanbod literatuur van Tresoar voor het cursusjaar 2017-2018 staat sinds kort op de website van Sirkwy​. Het programma brengt een rijke verscheidenheid, zowel in de geboden genres als bij de docenten.

Telefonische informatie

U kunt ook contact opnemen met Petra Bierma of Marja de Graaf telefoon resp. 058 – 789 0 740, 058 – 789 0 792, of een e-mail sturen naar info@tresoar.nl

Cursus Friese taal

Voor allerlei cursussen Fries (verstaan, lezen, spreken en schrijven) kun je terecht bij de Afûk. Bij de Afûk kun je Fries leren zoals je dat zelf het liefste doet: thuis online, schriftelijk of in een cursusgroep. Kijk op www.afuk.nl voor het volledige cursusaanbod of ga direct naar www.edufrysk.nl voor de online leeromgeving en begin vandaag nog. De eerste maand als cursist op eduFrysk is bovendien gratis!