Schatkamer van Fryslân

Kaartendatabase Tresoar

In deze database zijn bijna 11.000 beschrijvingen opgenomen van kaarten, zoals die zich in de collectie van het voormalig Ryksargyf bevonden. De kaarten zijn op de studiezaal van Tresoar te raadplegen.

‚Äč