Schatkamer van Fryslân
Terug naar nieuwsoverzicht

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd. Nog geen account van Mijn Tresoar? Registreer je hier

Notariële akten van Toegang 26 voor langere tijd niet raadpleegbaar op alle friezen.nl

13-05-2016 -

​I.v.m. digitalisering zijn de volgende notariële akten van Toegang 26 voor langere tijd niet raadpleegbaar:
(update januari 2017)
>>>

GEMEENTE

PLAATS

NOTARIS

PERIODE

INVNR

Utingeradeel

Akkrum

Pieter Tadema

1822 - 1826

001001 - 001002

Utingeradeel

Akkrum

Gurbe Sipkes Zijlstra

1828 - 1830

001005

Utingeradeel

Akkrum

Arjen Binnerts

1830 - 1839

001007 - 001009

Utingeradeel

Akkrum

Jacob Sibles Bokma

1839 - 1860

001012 - 001031

Ameland

Ameland (Nes)

Johannes Bernardus Schultze

1833 - 1837

002001

Ameland

Ameland (Nes)

Jan Hendrik Gzn Heymans

1838 - 1842

002004

Ameland

Ameland (Nes)

Jan Adriaan Zaal Stroband

1842 - 1851

002007 - 002016

Ameland

Ameland (Nes)

Evert Meijer

1852 -1854

002018 - 002020

Het Bildt

St. Annaparochie

Everhardus van Loon

1809 -1839

004001 - 004013

Het Bildt

St. Annaparochie

Jan Everhardus van Loon

1821 - 1829

005001 - 005007

Het Bildt

St. Annaparochie

Oebele Braunius Oeberius

1829 -1854

005010 - 005033

Het Bildt

St. Annaparochie

Abraham Wassenbergh

1855 - 1860

005036 - 005041

Achtkarspelen

Augustinusga

Lodewijk Meeth

1809 -1822

006001 - 006004

Achtkarspelen

Augustinusga


Reinder Buysing

1823 -1827

006006

Achtkarspelen

Augustinusga

Meindert de Vries

1827 -1854

006009 - 006033

Achtkarspelen

Augustinusga

Nicolaas Sickler

1855 - 1860

006036 - 006041

Gaasterland

Balk I

Marinus Westendorp

1812 - 1817

007001

Gaasterland

Balk II

Aldert Lucas Jonker

1810 -1811

008001

Opsterland

Beetsterzwaag I

Dominicus Suringar

1809 - 1833

009001 - 009024

Opsterland

Beetsterzwaag I

Arnold Andreae

1833 - 1860

009027 - 009049

Opsterland

Beetsterzwaag II

Fedde Tjeerds Posthumus

1809 - 1854

010001 - 010034

Opsterland

Beetsterzwaag II

Barthold Idzerda

1809 -1810

011001

Tietjerksteradeel

Bergum I

Gerrit Wilhelmij

1809 -1841

012001 - 012029

Tietjerksteradeel

Bergum I

Walle Tromp

1842 - 1860

012032 - 012050

Tietjerksteradeel

Bergum II

Adrianus Alma

1825 - 1860

013001 - 013036

Tietjerksteradeel

Bergum III

Paulus Marius Beuckens Braunius

1812 -1835

014001 - 014008

Bolsward

Bolsward I

Sybren Westerbaan

1812 - 1821

016001 - 016002

Bolsward

Bolsward I

Esge Taco Kuipers

1822 -1860

016004 - 16041

Bolsward

Bolsward II

Gabe Sjoukes Rolsma

1809 -1823

017001 - 017007

Bolsward

Bolsward II

Bernardus Jacobus van Assen

1824 - 1829

017009 - 017010

​BolswardBolsward II​Frederik Wilhelm Cornelis Ledeboer​1830 - 1860​017013 - 017035​
​BolswardBolsward III​Nicolaas Meijer​1809 - ​1852​018001 - 018039
​Bolsward
Bolsward IV​Tammerus Canter Visscher​1809 - 1822​019001 - 019003​
​Bolsward​Bolsward V
​Abraham van der Burg
​1809 - 1812
​020001
​BolswardBolsward VI​​Sjouke Gabes Rolsma
1810 - 1811​​021001
​Bolsward​Bolsward VII
​Siebe Braaksma
​1809 - 1811
​022001
​Harlingen​Harlingen I
​Sjoerd Simons Wijma
​1809 - 1810
​049001 - 049003
​Harlingen​Harlingen II
​Wytze Vettevogel
​1809 - 1822
​050001 - 050005
​Harlingen​Harlingen II
​Dirk Greydanus
​1826 - 1828
​050008
​Harlingen​Harlingen II
​Pieter Hendrik van der Kraats
​1829 - 1832
​050012
​Harlingen​Harlingen II
​Michiel Goslings
​1833 - 1860
​050014 - 050034
​Harlingen​Harlingen III
​Jacob Hanekuyk
​1809 - 1851
​051001 - 051029
​Harlingen​Harlingen IV
​Willem S. Houtsma
1809 - 1811​​052001
​Harlingen
​Harlingen V
​Hendrik Jans Smith
​1809 - 1811
​053001
​Wymbritseradeel​Heeg​Wicher Steenbeek
​1809 - 1810
​054001
​Leeuwarden​Leeuwarden II
​Jan Carel Kutsch
​1809 - 1810
​076001 - 076004
​Leeuwarden​Leeuwarden VIII
​Pieter Andreae
​1809 - 1810
​082001 - 082002
​Leeuwarden​Leeuwarden IX
​Andreas Lycklama
​1833 - 1846
​083008 - 083016
​Leeuwarden​Leeuwarden X
​Tiede Bavius
​1809 - 1810
​084001 - 084003
​Leeuwarden​Leeuwarden XII
​Petrus Johannes Metz
​1809 - 1810
​086001
​Leeuwarden​Leeuwarden XIV
Gregorius Jacobus Kratsch​​1809 - 1810
​088001 - 088002
​Leeuwarden​Leeuwarden XV
​Hoite Born
​1809 - 1810
​089001 - 089002
​Leeuwarden​Leeuwarden XVI
​Simon Petrus van Idsinga
​1809 - 1810
​090001 - 090002
​Leeuwarden​Leeuwarden XXIV​Jacob Cornelis Driessen
​1810 - 1811
​096003