Schatkamer van Fryslân
Terug naar nieuwsoverzicht

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd. Nog geen account van Mijn Tresoar? Registreer je hier

Europese subsidieaanvraag Tresoar voor ontwikkelen vernieuwende erfgoedsoftware

03-06-2015 -

​Tresoar heeft vorige week als partner van een Europees consortium subsidie aangevraagd bij de Europese Unie voor het ontwikkelen van open source erfgoedsoftware.

Europa dichter bij elkaar

De samenwerkende partners willen via deze erfgoedsoftware een universeel toepasbaar digitaal ecosysteem creëren voor het verbinden en delen van erfgoedcollecties. Denk dan aan archieven, archeologie, monumenten, beeldmateriaal en audiovisueel materiaal.

Een van de doelen is om zo de Europese gemeenschap te verbinden en barrières tussen collecties, naties en talen op te heffen. In oktober wordt bekend of de EU de subsidieaanvraag positief beoordeelt.

Het project ECHOES - Empowering Communities with a Heritage Open EcoSystem - is een initiatief van Erfgoed Leiden en Omstreken. Tresoar is vanuit de kaders van het Deltaplan Digitalisering partner bij dit project. Het ECHOES-project is een prachtige mogelijkheid om Fries erfgoed met elkaar en met erfgoed in Europa te verbinden. Het erfgoed wordt op innovatieve wijze online gepubliceerd met de mogelijkheid van hergebruik ervan door derden.

Europese geschiedenis van ons allemaal

"ECHOES gaat over meer dan vernieuwende technieken en erfgoedsoftware. Natuurlijk, de technieken geven de gebruikers betere toegang tot collecties. Maar minstens zo interessant is de mogelijkheid met Fries digitaal erfgoed bij te dragen aan een Europese community en een gemeenschappelijke Europese geschiedenis. Denk hierbij aan een samenwerkingsverband op het gebied van meertaligheid, met de provincie Barcelona, ook een van de deelnemers van het ECHOES project", zegt Hans Laagland, datamanager bij Tresoar. Hij is een van mensen van Tresoar die werkt aan dit project.

Binnen het ECHOES-project geeft Tresoar leiding aan het onderdeel dat innovatieve technologieën gaat ontwikkelen voor nieuwe en slimme manieren van zoeken.  Denk dan aan taaltechnologie en geo-informatie. Met deze nieuwe technologie wil het ECHOES-project vooral nieuwe doelgroepen betrekken en uitnodigen de collecties te (her)gebruiken.

Het consortium van 16 partners bestaat uit erfgoedinstellingen, steden en provincies, universiteiten en softwareontwikkelaars. Deze komen uit zes landen over heel Europa verspreid: Nederland, België, Spanje, Zweden, Kroatië en Letland.

De subsidieaanvraag ter hoogte van 4 miljoen Euro doet een beroep op het Europese subsidieprogramma Horizon 2020, Reflective-6-2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets.

Samenwerkingspartners ECHOES

Erfgoed Leiden en Omstreken - provincie Barcelona - Tresoar - de steden Rijeka, Zaragoza en Gent - Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón uit Zaragoza - iMinds Gent - Centrum för långsiktigt digitalt bevarande van de universiteit van Luleå in Zweden - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya - Universiteit van Amsterdam- Universiteit Leiden - RIX Technologies uit Letland - Gridline en Picturae uit Nederland - Iuris.doc uit Barcelona