Schatkamer van Fryslân

Echtscheidingsvonnissen arrondissementsrechtbank Leeuwarden jonger dan 75 jaar

Algemene opmerking vooraf: voor echtscheidingsvonnissen recenter dan 1989 moet je bij de rechtbank zelf zijn. Deze rechtbankarchieven berusten nog niet bij Tresoar. Echtscheidingsvonnissen ouder dan 75 jaar zijn openbaar: je kunt deze inzien en (laten) kopiëren op onze studiezaal.
 
Als je een kopie wilt van je echtscheidingsvonnis, dan is dat (tegen betaling) mogelijk. Je moet hierbij rekening houden met een bedrag van ongeveer € 15,-. Dit bedrag is inclusief kopieer- en administratiekosten.
Je kunt een verzoek indienen bij Tresoar, per post, maar bij voorkeur per e-mail naar info@tresoar.nl. Vermeld in je brief of e-mail de volgende gegevens:
 
  1. de naam en voornamen van beide partners;
  2. de datum waarop het vonnis is uitgesproken (of, als je de datum niet precies weet, in ieder geval het jaar waarin dit is gebeurd);
  3. je postadres;
  4. een korte motivering voor je verzoek. Je kunt alleen een kopie van het vonnis krijgen als je die nodig hebt voor een gerechtelijke procedure of andersoortige officiële aanvraag (bijvoorbeeld toekenning nabestaandenpensioen);
  5. een kopie van je legitimatiebewijs als bijlage.
 
Om het vonnis van een echtscheiding te kunnen terugvinden, hebben we de vonnisdatum (of, als je dat niet weet: het vonnisjaar) nodig. Wanneer je het vonnisjaar niet weet of een verkeerde datum doorgeeft, brengen we onderzoekskosten in rekening.
 
Ben je in het buitenland getrouwd maar in Friesland gescheiden, dan kun je voor de echtscheidingsakte terecht bij de gemeente Den Haag. Nederlands-Indie, Suriname en de Antillen vallen ook onder buitenland.
 
Echtscheidingsconvenanten
Voordat de archieven van rechtbanken aan een archiefinstelling worden overgedragen, worden zij geschoond. Daarbij worden alle documenten, die wettelijk niet bewaard hoeven te worden, vernietigd. Dit geldt ook voor echtscheidingsconvenanten: die worden niet bewaard en zijn daarom niet bij Tresoar op te vragen. Bent u op zoek naar uw echtscheidingsconvenant, dan kunt u het best contact opnemen met de advocaat die u destijds bij de scheiding heeft vertegenwoordigd.