Schatkamer van Fryslân

Tentoonstelling: Wy kinne der noch wol ien by ha

Knipsel.JPG

Zou ik mijn kind aan een vreemde meegeven? Zou ik met gevaar voor eigen leven een kind opnemen in mijn gezin? Met deze dilemma’s werden Joodse gezinnen en Friese pleeggezinnen geconfronteerd in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de bezetting werden honderden Joodse kinderen naar Fryslân gesmokkeld om onder te duiken. In de tentoonstelling Wy kinne der noch wol ien by ha worden de verhalen van 17 van deze kinderen en hun Friese helpers verteld. De tentoonstelling is vanaf 29 februari t/m 27 september te zien in de expositieruimte van Tresoar.

Er ontstonden warme banden tussen Joodse kinderen en hun pleeggezinnen, maar het onderduiken in een vreemde huishouding bracht ook uitdagingen met zich mee. Hoe is het om vanuit Amsterdam naar Fryslân te verhuizen, waar een andere taal gesproken wordt? Of om op te groeien in een gezin met een ander geloof? En zonder ouders? Hoe is het om er ‘zomaar’ een broertje of zusje bij te krijgen? En hoe is het om niet goed te weten wie je eigenlijk bent?

De tentoonstelling is onderdeel van het project De terugkeer van de Joodse Kinderen, waar onder andere een theatervoorstelling, documentaireserie en een welkomstceremonie deel van uitmaken. Het project is een samenwerking van Tresoar met Stichting Verhalen, Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

Wil je de tentoonstelling bekijken, dan meld je je bij de balie. Je hoeft vooraf niet te reserveren. Bij de balie vragen we je een formulier in te vullen met daarop dezelfde vragen als voor de reservering van een plekje op de studiezaal. Er mogen maximaal vijf personen tegelijk in de expositieruimte zijn. Mocht dit aantal zijn bereikt, dan vragen we je even te wachten in onze ruime ontvangsthal. De tentoonstelling is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens feestdagen is Tresoar gesloten. De toegang is gratis.