Schatkamer van Fryslân

Lêsber Fryslân/Leesbaar Friesland

leesbaarfriesland.JPGLêsber Fryslân/Leesbaar Friesland is de kleurrijke, typografische, geografische, literaire citatenkaart van Fryslân, met ruim 570 literaire citaten van meer dan 300 auteurs uit alle windstreken van Friesland, Nederland en zelfs het buitenland. Bijna twee jaar lang werkte een team van Tresoar, de stichting Leesbaar Laagland en De Culturele Onderneming aan deze unieke literair-geografische kaart van de provincie Fryslân en de stad Leeuwarden, gevuld met citaten uit romans, verhalen, gedichten en liederen. Op de kaart zijn de dorpen, straten, wegen, spoorlijnen, rivieren en havens niet vormgegeven met lijnen en kleurvlakken, maar met literaire citaten. Met Simon Vestdijk in Harlingen, Obe Postma in Leeuwarden, Gerard Reve in Greonterp en honderden anderen.

De kaart kost 12,50 voor het gevouwen exemplaar en 19,50 voor de luxe poster. Ze zijn te koop bij de Van der Velde-boekhandels, bij Tresoar en Afûk in Leeuwarden en op het web bij www.leesbaarlaagland.nl.