Schatkamer van Fryslân

Obe - podium voor literatuur, kunst en taal

HAY_0602 bew.jpg

Obe is het podium voor literatuur, kunst en taal op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Vanaf 2019 zet Tresoar hier een interactieve en brede programmering neer op het gebied van Friese cultuur met onder andere exposities, lezingen en optredens. De naam van het gebouw is een eerbetoon aan de Friese dichter Obe Postma (1868-1963).

Vacature

Vrijwillige gastvrouwen/gastheren voor Obe

Te zien in Obe:


Vanaf 21 september: Waling Dykstra - Foarútgong
Waling Dykstra (1821-1914), bakker, boekbinder en -verkoper, is een van de belangrijkste grondleggers van de Friese literatuur. Bijna 75 jaar lang leerde deze auto-didact de Friezen hun eigen taal te lezen en te schrijven, erin te zingen en toneel te spelen. Zijn invloed, als schrijver, dichter, journalist en volkskundige, op de Friese taal en de Friestalige cultuur is groter dan die van welke andere schrijver ook. Zijn maatschappijkritische toon, strijd voor het Fries en inzet voor sociale gerechtigheid en emancipatie verdienen meer dan honderd jaar na zijn dood nieuwe aandacht. Met deze tentoonstelling brengt Tresoar Waling Dykstra weer terug in het Fryslân van vandaag.


De tentoonstelling is vanaf 21 september te zien in Obe, podium voor literatuur, kunst en taal. Rondom de tentoonstelling worden verschillende activiteiten georganiseerd.


Adres:

Heer Ivostraatje 1
8911 DP Leeuwarden

Openingstijden:

dinsdag t/m zondag van 11:00-17:00 uur.

Toegang:

Gratis