Schatkamer van Fryslân

FryskeHannen: samen Friese historie toegankelijk maken

thumbnail_logo-Fryske-handen_tresoarstijl.jpg
Met het laagdrempelige, tweetalige platform FryskeHannen​​ wil Tresoar grote gedigitaliseerde collecties laten verrijken met gegevens. Dat kunnen de eigen archieven zijn of materiaal uit Redbot (Deltaplan Digitalisering), maar ook andere organisaties kunnen via FryskeHannen hun collecties ter bewerking voorleggen aan hun achterban. 

Papieren documenten kunnen pas worden opgenomen in een catalogus als er een beschrijving is: wie heeft het gemaakt, wat is de titel, uit welk jaar is het afkomstig? Hetzelfde geldt voor digitale bestanden. Zonder extra gegevens over wie of wat er op een scan staat, heeft het online beschikbaar stellen geen zin: het is dan niet vindbaar of doorzoekbaar. Om dit soort gegevens (metadata) op een leuke manier te maken en te verzamelen heeft Tresoar in het najaar van 2016 de website FryskeHannen gelanceerd. Het is een crowdsourcingsplatform, waar vrijwilligers meehelpen met het beschrijven van gedigitaliseerde collecties.
 
Het werkt heel eenvoudig: na aanmelding krijgt een vrijwilliger een scan te zien met een vragen- of opdrachtenlijst. Na voltooiing ontvangt de vrijwilliger een beloning in de vorm van punten en Tresoar ontvangt de data die horen bij deze scan. De foutmarge is klein, want alle vragenlijsten worden tweemaal ingevoerd en vervolgens gecontroleerd.
 
Het maakt niet uit wat iemands opleiding is of waar die persoon woont: jong en oud kan thuis, vanaf de eigen computer, een bijdrage leveren. Het meewerken aan de toegankelijkheid van Friese historie, het gevoel iets zinvols te doen in combinatie met een competitief element (wie heeft de meeste scans verwerkt?), maakt FryskeHannen een interessante en uitdagende activiteit.
 
Vanaf de lancering van Fryske Hannen hebben bijna 200 vrijwilligers zich op het platform aangemeld om Tresoar te helpen.
Het eerste project op FryskeHannen, ‘Onderduikers Online!’, was meteen een groot succes. Binnen tien dagen waren alle registratiekaarten van onderduikers in Friesland beschreven. Deze gegevens kunnen nu worden gebruikt in een lespakket, een documentaire en op een themawebsite.
In het tweede project, ‘Fryske huzen en sluzen’, stonden bijzondere gebouwen in Fryslân centraal. Tresoar vroeg hulp bij het overtypen van de handgeschreven adresgegevens, die op de diaraampjes staan van ruim 26.000 dia’s van het Friese Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Zou één persoon dit werk alleen moeten doen, dan zou die daar een half jaar fulltime mee bezig zijn – nu duurde het slechts drie maanden.
 
Toekomst
 
FryskeHannen biedt ruimte aan verschillende soorten projecten. Het platform kan worden ingezet om gedigitaliseerd materiaal uit onze eigen collectie te verrijken, maar ook materiaal uit het project Redbot (Deltaplan Digitalisering). Andere organisaties kunnen eveneens via FryskeHannen hun collecties ter bewerking voorleggen aan hun achterban. Tresoar profileert zich hiermee niet alleen als kennisinstituut en als knooppunt voor diverse communities, maar ook als voorloper in de erfgoedsector.
 
De URL van de website is www.fryskehannen.frl. Het platform is gebouwd door Picturae in Heiloo.