Schatkamer van Fryslân

RedBot

RedBot.JPGOnder de noemer RedBot werken twaalf Friese organisaties samen aan de realisatie van een duurzame digitale infrastructuur voor cultureel erfgoed voor de samenleving. Redbot is onderdeel van de nationale infrastructuur digitaal erfgoed (netwerk digitaal erfgoed).

De samenwerkingspartners zijn erfgoedbewakers (musea en archieven), of maker van Fries cultureel erfgoed (zoals Omrop Fryslân) of als adviseur betrokken bij het project, zoals de Fryske Akademy en Bibliotheekservice Fryslân.

RedBot werkt op een innovatieve manier: digitale en gedigitaliseerde informatie van Friese (erfgoed)instellingen wordt met elkaar verbonden als linked data, en op die manier geschikt gemaakt voor (her)gebruik. Bij hergebruik van die 'Collectie Fryslân' kun je denken aan (thema)websites, apps, onderwijs en wetenschap of de creatieve industrie.

Via een Serviceorganisatie worden (Friese) erfgoedinstellingen gefaciliteerd in hun kerntaak om de samenleving te verrijken met kennis van en inzicht in ontwikkelingen en gebeurtenissen, ideeën en emoties. De samenwerkende organisaties kijken over de muren van hun eigen instelling en pakken gezamenlijk hun rol op in de serviceorganisatie, infrastructuur en ecosysteem.

RedBot richt zich in eerste instantie op Fryslân. De techniek achter RedBot kan echter breder worden ingezet. In een internationaal samenwerkingsverband met Erfgoed Leiden en Omstreken en Diputacio de Barcelona werken we aan ECHOES 2.0 (Empowering Communities with a Heritage Open EcoSystem). Doel is een universeel toepasbaar digitaal ecosysteem voor het verbinden en delen van erfgoedcollecties. RedBot/ ECHOES heft barrières op tussen collecties, landen en talen voor een gemeenschappelijke Europese geschiedenis en identiteit.

Links:

http://www.redbot.frl/

http://www.den.nl/project/623/