Schatkamer van Fryslân

Zoeken naar Friese literatuur

Wil je iets weten over Friese literatuur, Friese boeken en auteurs van toen maar vooral ook van nu, dan ben je bij Tresoar aan het goede adres. Want Tresoar is niet alleen bezig met het verleden, wat de Friese literatuur betreft vooral ook met het heden. Vanuit Tresoar worden er het hele jaar door activiteiten georganiseerd om het literaire klimaat te bevorderen. Het hoogtepunt daarbij is in de nazomer, als Tresoar met het Fries op toernee de provincie in gaat (Swalk).

Tresoar zou Tresoar niet zijn als we ook niet een uitgebreid archief hadden van alles wat te maken heeft met de Friese literatuur. Onze bibliotheek heeft een bewaarfunctie van alle Friestalige uitgaven. Typ in de zoekbalk hierboven de titel van een Fries boek en je zult zien dat het in de collectie zit. Het zoekresultaat kun je gemakkelijk filteren door in het menu aan de rechterkant te kiezen voor een auteur of bij ´Welk materiaal zoek ik?´ te kiezen voor een boek. Als je het boek wilt lenen kun je op de knop ´Vraag aan bij Tresoar´ drukken.

Naast de gedrukte boeken heeft Tresoar voor Fries literatuuronderzoek ook een uitgebreide verzameling letterkundige documenten, zoals originele handschriften van boeken, brievencollecties van auteurs, knipselmappen, bio- en bibliografiëen, foto's, film- en geluidsopnamen, enz. Tresoar organiseert ook regelmatig cursussen over Friese literatuur, zowel voor lezers als voor auteurs. Kijk daarvoor op de pagina met cursusinformatie.
Hieronder vind je nog een aantal bladzijden van Tresoar waar je meer te weten kunt komen.​​ Sirkwy, de Friese literatuurpagina van Tresoar biedt:
- informatie over honderden Friese auteurs en boeken in de vorm van bibliografiëen en artikelen
- informatie over literaire prijzen , activiteiten, tijdschriften, enz.
- de​ Digitale Bibioteek van de Friese literatuur, in samenwerking met de DBNL, bevat gedigitaliseerde boeken en tijdschriften (o.a.. Tsjerne en Trotwaer), die compleet van het scherm gelezen worden kunt of als POD-uitgave besteld kunnen worden.​​ Grepelist: een groot deel van de archieven van Friese letterkundigen, Friese organisaties, Friese (taal)wetenschappers en personen uit de Friese Beweging is digitaal toegankelijk via de zoekbalk bovenaan de pagina of via de bibliotheekcatalogus of via archieven.nl. Een deel van het archief van het voormalige Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) is globaal beschreven in de 'Grepelist fan de net ynventarisearre âld FLMD-argiven' (PDF).


Tresoar beheert een grote collectie beeld- en geluidsopnamen van Friese auteurs en dichters. Belangrijk daarin is de collectie van Operaesje Fers. Op twee subsites zijn gedichten te beluisteren of te bekijken:
Operaesje Fers: Fries- en Nederlands-talige geluidsopnamen uit het meer dan 25-jarig bestaan van Operaesje Fers, sinds 1968. Met achtergrondinformatie over de dichterstelefoon.
Gedichten: dezelfde gedichten van Operaesje Fers, uitgebreid met andere gedichten uit het archief van Tresoar en het voormalige FLMD. Ook te doorzoeken op thema. LET OP: OFFLINELezen voor de lijstop deze website (een initiatief van Theo Witte van de RU-Grins) wordt door een redactie waarin Tresoar is vertegenwoordigd hulp geboden bij het kiezen van boeken voor de leeslijst. In eerste instantie richt de pagina zich op (middelbare) scholieren, maar ook docenten, ouders, leden van leesclubs en anderen met belangstelling voor Friese literatuur kunnen hier veel informatie vinden.

Gysbert Japicx-prijswinnaars: in de Gysbert Japicx-zaal in Tresoar hangen portretten van alle winnaars van de belangrijkste provinciale literatuurprijs. Op deze interactieve site worden die portretten getoond, met informatie over de schrijver, zijn of haar werk, het portret en de maker ervan. LET OP: OFFLINE

Tryater.jpgFryske Toaniel Katalogus: Deze catalogus bevat beschrijvingen van oorspronkelijk Friese en in het Fries vertaalde toneelstukken. Oorspronkelijk Friese toneelstukken van voor 1960 zijn hier niet in opgenomen. Er kan gezocht worden op naam, titel, aantal personages, soort, omvang, enz. Ook is het mogelijk om zaken te combineren.


Kijk voor nog meer mogelijkheden onder Links in het hoofdmenu.​​​​