Schatkamer van Fryslân

Wadden

Sinds 2018 neemt Tresoar deel aan Basismonitoring Wadden. De Basismonitoring Wadden houdt de ontwikkelingen in het waddengebied in de gaten. Doordat beheerders van het waddengebied verzamelde gegevens en kennis met elkaar delen, kan er effectiever en efficiënter worden gemonitord. Eén van de doelen van de Basismonitoring Wadden is het digitaal ontsluiten van gegevens. In samenwerking met Tresoar is hiervoor de Waddenbibliotheek ontwikkeld om de data over Wadden toegankelijk te maken.

Eén van de doelen van de Basismonitoring Wadden is het digitaal ontsluiten van gegevens. Daarom is er recent een begin gemaakt met het Datahuis Wadden: een centrale plek waarmee gebruikers toegang krijgen tot gegevens over het Waddengebied.

Het Datahuis Wadden wordt daarmee de virtuele toegang tot het Waddengebied. Het bestaat uit de volgende activiteiten:
- Het beschikbaar stellen van de monitoringsagenda: een overzicht van de monitoringsactiviteiten die in het Waddengebied  worden uitgevoerd.
- De opzet van een kaarten- en dataportaal van reeds beschikbare gegevens
- Via digitalisering ontsluiten van literatuur en rapporten over het Waddengebied: dit is de Waddenbibliotheek.
- Het inrichten en opzetten van het Datahuis Wadden portaal
- Het opzetten en ontsluiten van een waddenbibliotheek

Datahuis Wadden en Waddenbibliotheek
De waddenbibliotheek geeft toegang tot interne en externe kennissystemen van digitale infrastructuren, waaronder bibliotheek- en informatiebestanden (fysiek en digitaal) en data. De Waddenbibliotheek is een initiatief van Waddenacademie in samenwerking met Tresoar. Dit initiatief is ondergebracht in Datahuis Wadden. De activiteiten van Tresoar ten behoeve van het Datahuis Wadden vinden o.a. plaats op het gebied van het verbinden van interne en externe collecties, digitalisering en het digitaal herbruikbaar maken van bibliotheek- en informatiebestanden, webarchivering, en het ontsluiten van datasets, en niet te vergeten, het leveren van expertise en kennis. Daarnaast levert Tresoar input op verdere uitwerking van het dossier people (uit de drieslag people, planet, profit).

Tresoar heeft in Datahuis Wadden de rol van trekker rol vanwege de expertise, kennis en ervaringen op het gebied van duurzaam toegankelijk maken van informatie, zowel fysiek als digitaal. Insteek is om in kleine projecten de waddenbibliotheek op te zetten en uit te bouwen binnen kader van Basismonitoring Wadden en Datahuis Wadden, in een meerjarig traject.

Kortom, als onderdeel van de Basismonitoring Wadden verwezenlijken Tresoar en Waddenacademie een toegang tot data over Wadden binnen een context van samenwerkende partijen op het gebied van de Wadden.

csm_IMG_0230_8536b76111.png
Waddenviewer