Schatkamer van Fryslân

ProjectenCity of literature.png
City of Literature
Een City of Literature is een stad die een literaire geschiedenis kent en daarnaast bruist van de literatuurfestivals, schrijvers, boekhandels, opleidingen en uitgevers. Op dit moment mogen 29 steden in de wereld zich City of Literature noemen. Leeuwarden heeft zich kandidaat gesteld als UNESCO City of Literature. Tresoar draagt bij aan dit proces door een inventarisatie van het literaire veld anno 2019 aan te leveren, zoals: wat zijn de literaire organisaties, welke tijdschriften zijn er en welke uitgevers. Blijf Lân fan Taal volgen voor verdere ontwikkelingen over de aanvraag aan UNESCO.

thumbnail_logo-Fryske-handen_tresoarstijl.jpg

FryskeHannen: samen Friese historie toegankelijk maken
Met het laagdrempelige, tweetalige platform FryskeHannen wil Tresoar grote gedigitaliseerde collecties laten verrijken met gegevens. Dat kunnen de eigen archieven zijn of materiaal uit Redbot (Deltaplan Digitalisering), maar ook andere organisaties kunnen via FryskeHannen hun collecties ter bewerking voorleggen aan hun achterban. Lees meer over het project FryskeHannen.LesberFryslân.png

​Leesbaar Friesland
In de zomer van 2018 start het literaire-citatenproject Leesbaar Friesland (Lêsber Fryslân). Publiek in Friesland en 'om utens' wordt gevraagd citaten aan te dragen uit beroemde Friese en Nederlandse romans, verhalen, gedichten en liederen. Die citaten moeten betrekking hebben op een geografische plek. Teksten van Simon Vestdijk over Harlingen bijvoorbeeld, of van Tsjêbbe Hettinga over kust, zee en polder. En natuurlijk van Vonne van der Meer over Vlieland of Theun de Vries over een boom in Veenwouden. Op deze manier ontstaat een 'leesbare kaart' van Friesland. Lees meer over Leesbaar Friesland/Lêsber Fryslân.


RedBot.JPG

​RedBot
Onder de noemer RedBot werken twaalf Friese organisaties samen aan de realisatie van een duurzame digitale infrastructuur voor cultureel erfgoed voor de samenleving. Redbot is onderdeel van de nationale infrastructuur digitaal erfgoed (netwerk digitaal erfgoed). Lees meer over RedBot.


logo_basismonitoringwadden_c.jpg
​​Wadden
Sinds 2018 neemt Tresoar deel aan Basismonitoring Wadden. De Basismonitoring Wadden houdt de ontwikkelingen in het waddengebied in de gaten. Doordat beheerders van het waddengebied verzamelde gegevens en kennis met elkaar delen, kan er effectiever en efficiënter worden gemonitord. Eén van de doelen van de Basismonitoring Wadden is het digitaal ontsluiten van gegevens. In samenwerking met Tresoar is hiervoor de Waddenbibliotheek ontwikkeld om de data over de Wadden toegankelijk te maken. Lees meer over de Wadden.


Informatie over afgeronde projecten vindt u hier >