Schatkamer van Fryslân
Terug naar agenda overzicht

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd. Nog geen account van Mijn Tresoar? Registreer je hier

14de Friese Genealogische Contactdag

17-10-2015 10:00-16:00

Op zaterdag 17 oktober vindt de veertiende editie van de Friese Genealogische Contactdag plaats in Tresoar in Leeuwarden. De Contactdag staat in het teken van het thema  van de Maand van de geschiedenis 2015 'Tussen droom & daad' vrij vertaald 'Van berg papier tot publicatie'.

​Veel genealogen verzamelen jaren met veel plezier bergen papier met namen, maar hikken aan tegen het schrijven van een publicatie. Op deze dag worden bouwstenen aangereikt voor een verantwoorde, lezenswaardige genealogische publicatie. Naast aandacht voor deze problematiek, is er op de Contactdag de aftrap van het Grutte Pier-project, waarin genealogisch onderzoek de start vormt van een 'theaterevent'.

Dr Kees Kuiken draagt bij met een lezing over Bildtse familiewapens en tenslotte volgt een presentatie van  van AlleFriezen 3.0. De digitale toegang 'Zoeken naar voorouders' van Tresoar wordt opgenomen in AlleFriezen.nl;  de huidige digitale toegang tot de Friese historische akten van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Wat betekent deze integratie voor de gebruikers?

De 14de editie van de Genealogische Contactdag belooft een dag vol kennisuitwisseling en ontmoeting te worden. Zeker dertig standhouders, waaronder het Centraal Bureau voor Genealogie, HISGIS, verenigingen en particulieren, staan klaar met hun  informatie (complete lijst hieronder).

De organisatie van deze contactdag ligt in handen van het Genealogisch Werkverband van de Fryske Akademy, de NGV-afdeling Friesland, Tresoar en FAF.

14de Friese Genealogische Contactdag
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
Datum: zaterdag 17 oktober 2015, 10.00-16.00 uur
Toegang: gratis

Lezingen

10.00 uur 
Opening door de heer dr Hanno Brand, directeurbestuurder van de Fryske Akademy.

11.00 uur
Theo Kuipers - Van berg papier tot publicatie. Bouwstenen voor een verantwoorde, lezenswaardige genealogische publicatie (Veel genealogen verzamelen jaren met veel plezier bergen papier "woorden" maar hikken aan tegen een publicatie (daad). Zonder publicatie dreigt de cyclus van archief­bezoek tot uiteindelijk het "het ronde archief".)

12.30 uur
Dr Kees Kuiken - Denkend aan Holland: de oudste Bildtse familiewapens. In de eerste eeuw na de aanleg van de Oude Bildtdijk (1505) ontwikkelde de cultuur van de boeren in de jonge polder van een migrantencultuur naar een elitecultuur. Belangrijke getuigen van dat proces zijn de oudste wapens in en om de kerken, met Friese, maar ook met veel Hollandse motieven.

12.45 uur
Rondleiding schatkamer Tresoar maximaal 15 personen. Vooraf opgave bij inschrijfbalie van Tresoar.

14.00 uur
Bouwe van der Meulen - Presentatie AlleFriezen.nl 3.0. De zoekpagina "Zoeken naar voor­ouders" van Tresoar wordt opgenomen in Allefriezen.nl. Wat betekent deze wijziging voor de gebruikers?

14.00 uur
Rondleiding schatkamer HCL maximaal 15 personen. Vooraf opgave bij HCL.

De naastgelegen Afûkboekwinkel en het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) zijn deze dag geopend.

Zie ook: www.fryskeakademy.nl; www.ngvfriesland.nl

Genealogyske dei 2015.PNG

Voor meer informatie neemt u contact op met Gosse van der Plaats (voorzitter werkgroep 14de Friese Genealogische Contactdag), mobiel: 06-13788311


STANDHOUDERS

14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015 in TRESOAR

Centraal Bureau voor Genealogie

Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy en AFÛK
Fryske Rie foar Heraldyk, tekenaars van wapens, vlaggen e.d.
HISGIS, digitaal historisch en geografisch informatiesysteem

Historische Vereniging Noordoost Friesland
Upstalsboom Gesellschaft, Oostfriese families
Fries DNA Project
Family Search (Mormonen)
PRO-GEN, genealogie programma

NGV Afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel
NGV Afdeling Friesland
NGV Afdeling Groningen
NGV Contactdienst

Stichting FAF, Vrienden van de Archieven in Friesland
Stichting Archief en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland
Stichting Oud Achtkarspelen
Stichting Geslachten Faber
Stichting Uit Welke Beker, familienamen Kroes, Croes e.d.

Mevrouw Anny Bokkinga, naslagwerken, onderzoeksresultaten
Mevrouw Marijke Prudon-de Jong, diverse Friese families
De heer Melle Koopmans, genealogische bestanden en bewerkte bronnen
De heer Rob Meijerink, een grote collectie boeken
De heer Rinse Spits, Terschellinger en Vlielander families
De heer Age Stiksma, boeken en publicaties
De heer Wytse Tjoelker, Turfmakkersskiednis