Schatkamer van Fryslân
Terug naar agenda overzicht

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd. Nog geen account van Mijn Tresoar? Registreer je hier

Filosofiecafé Fryslân

03-10-2017 20:00

​De mens heeft een diep verlangen naar onsterfelijkheid of oneindigheid. Dit verlangen krijgt binnen de traditionele filosofie vorm in de veronderstelling van een bovennatuurlijke werkelijkheid, die perspectief biedt op een volmaakte staat van zijn. Hilde Hoving zal in dit verband aandacht besteden aan het denken van Plato.

​Kenmerkend voor de traditionele oneindigheidsopvatting is dat de grens van de tijdelijkheid overschreden wordt. Er is sprake van een zogenaamde verticale transcendentieopvatting. Transcendentie wijst op het vermogen van de mens zichzelf te overstijgen. Aan het verlangen en het streven naar oneindigheid lijkt een diepe angst voor de dood ten grondslag te liggen met als gevolg een onderwaardering van het lichamelijke bestaan.

In de moderne filosofie verandert het denken over oneindigheid en wordt de grens van het aardse tijdelijke niet meer overschreden. Transcendentie krijgt vorm binnen het horizontale vlak waarbinnen de eindigheid van het mens-zijn een belangrijke plaats krijgt. Dit moderne denken gaat gepaard met een herwaardering van het feit dat wij belichaamd zijn. Verwezen wordt naar de visie Hannah Arendt en het begrip nataliteit.

Vragen ter overweging en discussie: Heeft het moderne denken over het verlangen naar oneindigheid waarbinnen de tijdelijkheid niet overschreden wordt, ertoe geleid dat wij beter in staat zijn te accepteren dat wij sterfelijk ofwel eindig zijn? Hoe geven wij nu inhoud aan ons vermogen onszelf te overstijgen?

Heeft de herwaardering van ons tijdelijke lichamelijke bestaan waarbinnen de focus ligt op een gaaf en gezond lichaam ertoe geleid dat wij anders zijn gaan denken over ouderdom, ziekte en sterfelijkheid?

Hilda Hoving is theoloog en kunstenaar en werkt o.a. als docent godsdienstfilosofie en genderstudies theologie en filosofie aan de NHL Leeuwarden. Zij leidt uitvaarten en houdt lezingen. Zij schildert intensief en heeft in 2017 met haar werk geëxposeerd in de Grote Kerk te Leeuwarden.

Dinsdag 3 oktober 2017
Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree € 5,00
Reserveren/opgeven via info@filosofiecafe.frl