Schatkamer van Fryslân
Terug naar agenda overzicht

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd. Nog geen account van Mijn Tresoar? Registreer je hier

Lezing over Ferdinand Domela Nieuwenhuis door Jan Willem Stutje

05-03-2019 20:00

​18 november 1919 was de sterfdag van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij was de grondlegger van het socialisme in Nederland. In kringen van landarbeiders in het noorden van Friesland en onder de veenarbeiders in Schoterland en Opsterland werd hij op handen gedragen. Men noemde hem wel Ús Ferlosser.
Honderd jaar later wil Tresoar in een drietal lezingen aandacht besteden aan deze Lutherse predikant uit Amsterdam die de kerk verliet, lid was van de Tweede Kamer, en uiteindelijk eindigde als anarchist.

jan_willemstutje.jpgJan Willem Stutje
In deze lezing neemt Jan Willem Stutje ons mee naar het eind van de negentiende eeuw om te laten zien hoe Domela en de vroege socialistische beweging op elkaar aansloten.
Het socialisme van Domela en de zijnen was een veelvormige beweging die niet alleen op het verstand, maar minstens zozeer op hartstocht gebaseerd was en die zich niet alleen op het geschoolde proletariaat richtte, maar ook de werklozen, de dieven, bedelaars en behoeftigen.

Jan Willem Stutje studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam waar hij in 2000 promoveerde. Hij was werkzaam aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Universiteit Groningen. Op dit ogenblik is hij verbonden aan de Universiteit Gent en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.

Stutje is een ervaren biograaf. Van zijn hand verschenen eerder het levensverhaal van de Nederlandse 'Stalin', Paul de Groot, en van de marxistische econoom en revolutionair, Ernest Mandel. 

In 2012 verscheen Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Een romantisch revolutionair. In november 2018 verscheen Hendrik de Man. Een man met een plan, het levensverhaal van de man wiens naam onlosmakelijk was verbonden met het Plan van de Arbeid.

De lezingen worden georganiseerd door de werkgroep Studium Generale Fryslân.

Data: Dinsdagavond 5, 12 en 19 maart 2019

Sprekers zijn:

  • dinsdag 5 maart: Jan Willem Stutje, biograaf van Domela
  • dinsdag 12 maart: Sabine Hiebsch, hoogleraar kerkgeschiedenis over Domela als Luthers predikant
  • dinsdag 19 maart: Yme Kuiper, hoogleraar historische buitenplaatsen en Bert Looper, directeur van Tresoar, vertellen over de herinneringen in de eigen familie aan het optreden van Domela in de veenstreken.

Plaats: Tresoar, Gysbert Japicxzaal, Boterhoek 1, Leeuwarden.
Tijd
: De lezingen van 5 en 19 maart beginnen om 20.00 uur. De lezing van 12 maart om 19.30. De zaal is een half uur van tevoren open.
Prijs:
€ 17,50 voor alle drie lezingen. € 7.50 voor één lezing (inclusief koffie in de pauze).

Reserveren van kaarten is gewenst. Dit kan per email bij Tresoar info@tresoar.nl of via 0587890740 of 0587890792.