Schatkamer van Fryslân
Terug naar agenda overzicht

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd. Nog geen account van Mijn Tresoar? Registreer je hier

Lezing over Ferdinand Domela Nieuwenhuis door Yme Kuiper en Bert Looper

19-03-2019 20:00

Deze lezing zit vol. Reserveren is helaas niet meer mogelijk.

​18 november 1919 was de sterfdag van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij was de grondlegger van het socialisme in Nederland. In kringen van landarbeiders in het noorden van Friesland en onder de veenarbeiders in Schoterland en Opsterland werd hij op handen gedragen. Men noemde hem wel Ús Ferlosser.

Honderd jaar later wil Tresoar in een drietal lezingen aandacht besteden aan deze Lutherse predikant uit Amsterdam die de kerk verliet, lid was van de Tweede Kamer, en uiteindelijk eindigde als anarchist.

Yme Kuiper en Bert Looper vertellen verhalen uit de eigen familiekring over het optreden van Domela in de Friese veenstreken.

Yme Kuiper
Mijn betovergrootvader Yme Kuiper was een molenaar in 't Meer bij Heerenveen. Hij was betrokken bij Domela's verkiezing in de Tweede Kamer door het kiesdistrict Schoterland in 1888. Wat bewoog deze molenaar en zo vele andere Friezen hun vertrouwen in een voormalige predikant te schenken wiens nieuwe evangelie 'Recht voor Allen' was?

Yme Kuiper is antropoloog en historicus. In zijn dissertatie Adel in Friesland 1780-1880 besteedde hij onder andere aandacht aan de opkomst van het socialisme. Kuiper was hoogleraar Religieuze en Historische Antropologie en hoogleraar Historische Buitenplaatsen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bert Looper
De idealen van pake Klaas: op zoek naar de cultuur van de vrije socialisten in de Friese Zuidoosthoek.
Bert Looper is historicus en archivaris. Hij is sinds 2007 directeur van Tresoar.

De lezingen worden georganiseerd door de werkgroep Studium Generale Fryslân.

Data: Dinsdagavond 5, 12 en 19 maart 2019

Sprekers zijn:

  • dinsdag 5 maart: Jan Willem Stutje, biograaf van Domela
  • dinsdag 12 maart: Sabine Hiebsch, hoogleraar kerkgeschiedenis over Domela als Luthers predikant
  • dinsdag 19 maart: Yme Kuiper, hoogleraar historische buitenplaatsen en Bert Looper, directeur van Tresoar, vertellen over de herinneringen in de eigen familie aan het optreden van Domela in de veenstreken.

Plaats: Tresoar, Gysbert Japicxzaal, Boterhoek 1, Leeuwarden.
Tijd
: De lezingen van 5 en 19 maart beginnen om 20.00 uur. De lezing van 12 maart om 19.30. De zaal is een half uur van tevoren open.
Prijs:
€ 17,50 voor alle drie lezingen. € 7.50 voor één lezing (inclusief koffie in de pauze).

Reserveren van kaarten is gewenst. Dit kan per email bij Tresoar info@tresoar.nl of via 0587890740 of 0587890792.