Schatkamer van Fryslân

Educatie - Algemeen

Tresoar richt zijn onderwijsactiviteiten in eerste instantie op leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs in Fryslân en op studenten van de hogescholen en universiteiten die in Fryslân actief zijn. Maar met haar bijzondere collectie weet Tresoar ook leerlingen en studenten buiten Fryslân te bereiken. Met name in de vakken Geschiedenis, Fries, Klassieke Oudheid en Aardrijkskunde heeft Tresoar veel te bieden.  Activiteiten voor het onderwijs  zijn kosteloos.

De onderwijsactiviteiten voor het primair onderwijs leggen de nadruk op beleving, waarneming en zelfbewustzijn. In het voortgezet onderwijs verschuift het accent van beleving naar kennisoverdracht. De leerlingen leren informatie te zoeken en historische bronnen te gebruiken. Zo krijgen ze inzicht in zichzelf en in hun omgeving. Voor de studenten aan hogescholen en universiteiten staat het leren kennen en gebruiken van de collectie van Tresoar voorop. Studenten aan de lerarenopleidingen kunnen dan meteen zien welke mogelijkheden de collectie biedt voor hun werk als docent.

Om aan te sluiten bij de leefwereld van scholieren en studenten worden verschillende werkwijzen en middelen gehanteerd, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de beoogde doelgroep. In Tresoar kun je lessen, workshops en rondleidingen volgen of zelfstandig onderzoek doen (met begeleiding van een educatief-medewerker). De educatief-medewerkers van Tresoar verzorgen ook gastlessen en projecten op locatie.

Het onderwijsaanbod wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd in overleg met onderwijsinstellingen.

Voor vragen over onze onderwijsactiviteiten kun je via de mail contact met ons opnemen: educatie@tresoar.nl.