Schatkamer van Fryslân

HBO en Universiteit

Tresoar is vooral een onderzoeksinstituut. Iedereen kan hier onderzoek doen in de rijke collectie bronnen over de geschiedenis, cultuur en taal van Fryslân. Zowel wetenschappers, 'sneupers', scholieren en ‘ gewone’ belangstellenden zijn van harte welkom.

Via de website heb je toegang tot een groot aantal databases waarmee het mogelijk is om thuis (voor)onderzoek te doen in collectie van Tresoar. Voor diverse speciale onderzoeksmogelijkheden zijn er zogenaamde "zoekwijzers" gemaakt, die je op weg kunnen helpen. Link : handleidingen voor onderzoek.

Op de studiezaal:
Het is de bedoeling dat je in Tresoar zelfstandig onderzoek doet. Hierbij kun je natuurlijk de hulp krijgen die je nodig hebt. Het studiezaalpersoneel wijst je graag de weg in de verschillende bronnen.

Voor het aanvragen van boeken en archiefstukken die niet in de studiezaal staan heb je een (gratis) pasje nodig. Vergeet je legitimatiebewijs niet. Wil je boeken lenen dan heb je een betaalde pas nodig. Studenten en scholieren kunnen een Studentenpas aanschaffen voor € 6,75. Op vertoon van je collegekaart is de studentenpas gratis.


Boeken lenen bij Tresoar zonder Tresoarpas? Dat kan ook met elke geldige (Friese) bibliotheekpas. Dit is mogelijk omdat de Friese bibliotheken een samenwerkingsverband zijn aangegaan met Tresoar. Tresoar heeft een grote verzameling boeken die niet bij andere bibliotheken in Friesland te vinden is.