Schatkamer van Fryslân

Beroependatabase

In veel archiefstukken komen namen voor van beroepen waarbij niet iedereen direct een duidelijk beeld krijgt van wat die persoon nou deed. Voorbeelden zijn bijv. grossant en kooltjer. In deze database kunt u opzoeken wat dat was. De database heeft zijn ontstaan te danken aan een inventarisatie van beroepen en functies in de quotisatiekohieren uit 1749 door dhr. dr. T.J. Buma.
Indien u aanvullingen heeft op de database, dan vernemen wij dat graag.

Als U hieronder niets invult krijgt U een compleet overzicht.