Schatkamer van Fryslân

Beroepenlijst St. Annaparochie

‚ÄčIn 1963 verscheen er een "Beroepenlijst" voor St. Annaparochie en de omliggende dorpen Berlikum, Ferwerd, Firdgum, Hallum, Hogebeintum, Hijum, St. Jacobiparochie, Marrum, Menaldum, Minnertsga, Oosterbierum, Oldebildtzijl, Oude Leije, Slappeterp, Tzummarum, Vrouwenparochie en Wier.

In deze beroepenlijst, te vergelijken met een Gele Gids, is de telefoongids van deze dorpen ingedeeld naar beroep, van Aannemers tot (verkopers van) Zuivelproducten.

Het boekje (80 bladzijden) is gescand door Hendrik Wobbes uit St. Jacobiparochie en is als doorzoekbaar PDF-bestand te downloaden vanaf onderstaande link. Let wel: het bestand is ruim 35 Mb groot.