Schatkamer van Fryslân

DTBL-inventaris

De DTB of preciezer DTBL-collectie omvat alle bewaard gebleven registers met informatie over dopen (geboorten), trouwen en begraven (overlijden) vóór 1812.

Verreweg de meeste van deze registers zijn afkomstig uit de plaatselijke kerkelijke archieven, waar zij samen met de lidmatenregisters een soort bevolkingsboekhouding vormden. Plaatselijk zijn de verschillen tussen wat bewaard is gebleven en wat verloren is gegaan, erg groot.
Deze database geeft u een mogelijkheid om uit te zoeken welke registers van welke plaatsen bewaard zijn gebleven. Alle registers zelf, in de vorm van microfiches, en hun papieren indexen kunt u op de studiezaal raadplegen.
Om te kunnen zoeken mag u de gehele plaatsnaam intypen maar u kunt ook volstaan met minimaal de eerste twee letters van de naam gevolgd door een *. Als u niet zeker bent van de plaatsnaam, dan kunt u deze ook eerst opzoeken in de plaatsnamen database.