Schatkamer van Fryslân

Emigranten

  • De database met de gegevens van de emigranten is te vinden in de website Alle Friezen. Kies bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Emigranten'.

Deze database bevat gegevens over emigratie uit een aantal* gemeenten in Friesland naar o.a. de Verenigde Staten en Canada. De basis is gelegd door mevr. A Galema die voor haar dissertatie uitgebreid archiefonderzoek heeft verricht. Tresoar heeft vervolgens met hulp van vrijwilligers gegevens uit andere gemeenten toegevoegd.

Om te kunnen zoeken kunt u volstaan met het intypen van minimaal één naam. U krijgt dan in de regel wel véél antwoorden. Dus is het handiger om te zoeken op combinaties van namen. U kunt ook combineren met een gemeentenaam. U kunt het beste alleen dat typen waarvan U echt zeker bent.

Vooraan in het bestand zitten gegevens die door vrijwilligers zijn ingevoerd. De tweede helft bevat gegevens die zijn vastgelegd door mevr. Galema. De gemeente Barradeel komt in beide delen voor, toch lijkt er weinig overlap te zijn. De gegevens van mevr. Galema zijn te herkennen doordat alles in HOOFDLETTERS is getypt.

* Op dit moment bevat de database gegevens uit de gemeentes: Achtkarspelen, Barradeel, Franeker, Harlingen, Menaldumadeel, Smallingerland, Tietjerksteradeel, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Het Bildt, Ferwerderadeel en Wonseradeel.