Schatkamer van Fryslân

FAQ

​​Waarom zijn de geboortes van 1903, 1904 enz. nog niet beschikbaar terwijl die niet meer onder de privacy regels vallen?
De overlijdensakten uit de Burgerlijke Stand worden openbaar na 50 jaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de geboorteakten na 100 jaar. De registers worden echter in blokken van 10 jaar openbaar gemaakt. Met andere woorden: de geboorten uit de jaren 1913-1922 komen pas in 2023 beschikbaar, etc.
De overlijdens uit de periode 1943-1952 zijn al wel openbaar en inmiddels ingevoerd door de vrijwilligers en beschikbaar gesteld voor publiek. Hierna zal worden begonnen met de publicatie van de huwelijksakten uit de jaren 1933-1942. Tenslotte gevolgd door de geboorten 1903-1919, waarvan de gegevens nog grotendeel moeten worden ingevoerd.

Samengevat: momenteel zijn openbaar:

  • geboorteakten van vóór 1919
  • huwelijksakten van vóór 1944
  • overlijdensakten van vóór 1969

Hoe kan ik een overlijdensdatum voor 1811 vinden?
Moeilijk. Overlijdens-, beluidens- of begraafboeken werden in het algemeen niet door kerken bijgehouden, enkele steden uitgezonderd. Toch zijn er soms wel mogelijkheden om achter een overlijdensdatum te komen. In de database Begraven voor 1812, vind je gegevens over overlijden en begraven, afkomstig uit diverse bronnen. Dat kunnen 'begraafboeken' zijn, maar ook 'registers van overledenen', een 'register van impost op begraven', diaconierekeningboeken, enz. Al deze gegevens zijn hier samengevoegd in één database, kortweg 'begraven' genoemd. Het boek “Friezen Gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Friesland” geschreven door Piet Nieuwland, is een handige gids die je wegwijs in de Friese bronnen voor stamboomonderzoek.

Hulp bij zoeken

​Klik hier voor een uitgebreide instructie bij het doorzoeken van diverse bronnen. 

Mijn Tresoar

Wat is Mijn Tresoar? En wat kan ik ermee? Klik hier​ voor een beschrijving en maak kennis met de voordelen van Mijn Tresoar.