Schatkamer van Fryslân

Handelsregister

​Sinds 1921 zijn veel bedrijven verplicht zich in het Handelsregister te laten inschrijven. Het Handelsregister wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel in het gebied waar het bedrijf is gevestigd.

  • De database met de gegevens uit het Handelsregister is te vinden in de website Alle Friezen.
    Kies bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Kamer van Koophandel'.

Van ieder ingeschreven bedrijf wordt een dossier aangelegd. De inhoud van het dossier bestaat uit een aantal kerngegevens over het bedrijf, de juridische structuur en de aansprakelijke personen. Verandert er iets bij het bedrijf, dan komt dat in het dossier. De dossiers van uitgeschreven bedrijven gaan na enige tijd naar een rijksarchief. Van de Friese Kamer van Koophandel zijn de dossiers van de tot en met het jaar 1977 uitgeschreven bedrijven (ca. 28.000 stuks) overgebracht naar Tresoar.

In deze database - van de overgedragen dossiers - kan worden gezocht op plaatsnaam en op naam van het bedrijf. Dat is in veel gevallen de naam van de eigenaar.