Schatkamer van Fryslân
Library This Way by memsphere, on Flickr

IBL-account

Interbibliothecair leenverkeer
 
Het IBL account vervalt!
 
Vanwege de transitie naar een nieuw internationaal IBL systeem zal het met ingang van april/mei 2019 niet meer mogelijk zijn om IBL aanvragen te doen via NCC/Picarta met een IBL account.
Na de overschakeling kunt u de aanvragen per email indienen via IBL@tresoar.nl. Het is ook mogelijk om binnen Tresoar vanuit onze eigen catalogus aanvragen in te dienen. 
Een korte instructie leest u hier.

De Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse Universiteitsbibliotheken (UKB) zijn al overgestapt op het nieuwe systeem andere Nederlandse bibliotheken zullen zich hier de komende tijd bij aansluiten.
Wilt u IBL materiaal aanvragen maar geeft dat toch problemen dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze IBL-medewerkers via IBL@tresoar.nl
Dan kijken wij wat we voor u kunnen doen.
 
Over nieuwe ontwikkelingen houden wij u via deze pagina van onze website op de hoogte.

Foto: Memshere