Schatkamer van Fryslân

Plaatsnamen

De plaatsnamen-database van de oude Tresoar-website kon helaas niet meegenomen worden naar deze nieuwe site. Er wordt aan gewerkt om deze op een andere manier weer beschikbaar te stellen. Tot zolang stellen wij ter vervanging onderstaande scans van lijsten beschikbaar.

Zie ook de (digitale) Kaartencollectie van Tresoar, met daarin o.a.:

FR_000_Provincie.jpg
(met dank aan Rob Kuijsten, www.atlas1868.nl)