Schatkamer van Fryslân

Pottenbakkers

​Sporen van pottenbakkers uit het verleden zijn o.a. in oude kranten te traceren. Verkopingen van pottenbakkerijen werden erin aangekondigd en er werd in geadverteerd voor neven- en in mindere mate voor eigen producten. Bovendien bevatten ze ook personeelsadvertenties. De krant is voor onderzoek naar de geschiedenis van het pottenbakken dan ook een belangrijke bron.

  • De database met de gegevens over de pottenbakkers is te vinden in de website Alle Friezen. Kies bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Pottenbakkers 1752-1900'.

Inhoud
In deze database kan worden gezocht in teksten van advertenties uit de Leeuwarder Courant waarin:

  • potten, pannen e.d. worden aangeboden, meer door winkeliers dan door pottenbakkers
  • pottenbakkerijen te koop of te huur worden aangeboden
  • potschepen te koop worden aangeboden
  • personeel wordt gevraagd of aangeboden
De Leeuwarder Courant is doorgenomen voor de periode 1752-1900. De advertenties bevatten in de meeste gevallen de complete originele tekst.

Hulp bij het zoeken
Vrijwel alle advertenties bevatten persoonsnamen, geografische namen en trefwoorden. Er kan worden gezocht op één woord of een combinatie van woorden. De originele teksten maken het soms lastig om te zoeken op trefwoorden. Zo komen de woorden ‘porselein’ en ‘porcelein’ beide voor. Met de wildcards * en ? kunnen deze problemen deels worden omzeild. Het *-teken kan worden gebruikt voor één of meerdere letters (bv. por*). Het ?-teken kan alleen voor één letter worden gebruikt (bv. por?elein).

Samenstelling
De gegevens in de database zijn verzameld door Paul Smeele en Adri van der Meulen ten behoeve van hun boek De pottenbakkers van Friesland. Het ambacht - De mensen - Het aardewerk, deel VII in de serie "Fries aardewerk".

Link:

  • De Krant van Toen: Met o.a. de Leeuwarder Courant digitaal, van de allereerste krant in 1752 tot de krant van een week geleden.