Schatkamer van Fryslân

Quaclappen - database

​Voor de database van namen uit de quaclappen is gebruik gemaakt van de uittreksels die wijlen D.J. van der Meer heeft nagelaten. Hij heeft de periode 1527-1591 bewerkt.

De namen uit de ‘dicta’ zijn gestructureerd ingevoerd als een database-bestand, waardoor ze wel met de thesaurus konden worden bewerkt, maar helaas ook de samenhang van de tekst verloren is gegaan. De gebruiker kan dus een sententie opsporen, maar moet zelf in de studiezaal van Tresoar de tekst raadplegen om meer over de inhoud gewaar te worden. Omdat er veel tussenvonnissen zijn geregistreerd zult u vaak dezelfde namen tegenkomen zonder dat er sprake is van een nieuwe rechtszaak.

De database kan nog geen aanspraak maken op volledigheid en zeer grote accuratesse. Deze zaken zullen in de komende jaren nog veel aandacht vragen. Het aantal records in deze eerste versie bedraagt 49.647.

  • De database met de gegevens uit de Quaclappen is te vinden in de website Alle Friezen. Kies bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Quaclappen'.