Schatkamer van Fryslân

Quaclappen

​Volgens de overlevering werden de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, roddelen) zo genoemd omdat ze aangeven welke raadsheren aanwezig waren bij de beraadslagingen over een vonniswijzing, en dus indirect ook welke raadsheren absent waren.

  • De database met de gegevens uit de Quaclappen is te vinden in de website Alle Friezen. Kies bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Quaclappen'.

Deze database bevat namen van partijen (eisers en gedaagden) uit de periode 1527-1591. Hieronder staat een link naar een pdf-bestand met (niet complete) transcripties van de uitspraken over de jaren 1600-1612 en 1613-1620, gemaakt door Jan Post.
Uit de perioden 1592-1599 en 1621-1764 zijn geen quaclappen bewaard gebleven, de periode 1765-1811 is niet bewerkt.

In de quaclappen staan de teksten ('dicta') van vonnissen van het Hof in civiele zaken kort en bondig aangetekend, zowel de 'interlocutaire sententies' (tussenvonnissen) als de 'definitieve sententies'. Hierdoor blijft de lezer menigmaal in het ongewisse over de aard van de rechtszaak.

Zoeken in de jaren 1600-1620: