Schatkamer van Fryslân

Quotisatie 1749

‚ÄčNa een golf van onlusten in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die waren gericht tegen de verpachting van belastingen werd ook in Friesland de belastingheffing aangepast. Zo werd o.a. de quotisatie, een belasting naar draagkracht, ingevoerd. In 1749 werden in elke stad en grietenij overzichten gemaakt van alle gezinnen.Alle gegevens uit deze overzichten, inclusief de aanslagen, zijn in dit bestand opgenomen. Zo kan er worden gezocht op persoonsnamen, plaatsnamen en beroepen.

  • De database met de gegevens uit de Quotisatie van 1749 is te vinden in de website Alle Friezen. Kies bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Quotisatie kohieren'.

De gegevens zijn gedigitaliseerd door dhr. ir. Wybo D. Palstra uit Best.