Schatkamer van Fryslân

Alumni

Landschaps alumnen, scholieren en Franeker studenten.
Transcriptie van giften en pensiën gedaan door Gedeputeerde Staten van Friesland, 1592-1646.

In 1580 werden de kloosters geconfisqueerd door de Staten van Friesland. De bezittingen werden geïnventariseerd en uit de inkomsten werden vele betalingen gedaan. Deze betalingen zijn bewaard gebleven in een serie van 19 boeken, in perkament gebonden, die in Tresoar berusten. Zij bevatten een schat aan gegevens uit de periode 1592-1646, onderverdeeld in verschillende rubrieken.

De rubriek “Alumni” bevat betalingen aan studenten en scholieren. Uit het citaat blijkt wie de aanvrager was of voor wie het bedrag bestemd was. Tevens blijkt uit de grootte van het bedrag of het een pensie of een gift betreft. Gebleken is dat een student meestal een pensie kreeg van 55 ₤ (caroliguldens) en een scholier van 30 ₤. Deze bedragen werden twee keer per jaar uitgekeerd, meestal op “Jacobi” (25 juli) en op “Martini” (11 november). Een gift was meestal van een afwijkend bedrag. Soms lager dan een gewone pensie, bestemd voor aankoop van studieboeken, of hoger voor bijvoorbeeld het maken van een studiereis.

Anny Bokkinga

  • De database met de gegevens van de alumnen, scholieren en Franeker studenten is te vinden in de website Alle Friezen. Kies bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Franeker studenten'.
  • Meer informatie en voorbeelden (PDF)