Schatkamer van Fryslân

Stemkohieren

​De stemkohieren waren bedoeld om de eigenaren en gebruikers van stemgerechtigde goederen, meestal boerderijen, te registreren.

Friesland telde in totaal ruim 10.000 stemgerechtigde goederen. Sinds de zestiende eeuw werden daarvan door de grietenijbesturen lijsten bijgehouden, maar deze methode voldeed blijkbaar niet. De Staten van Friesland besloten in 1640 dat er een centrale registratie over de hele provincie moest komen. In de stemkohieren die zodoende werden samengesteld vindt u de eigenaren en huurders van alle stemgerechtigde goederen. In latere jaren werden de kohieren in enkele grietenijen vernieuwd, in 1698 volgde een algehele herziening. Daarna werd het stemkohier elke tien jaar geactualiseerd, voor het laatst in 1788.