Schatkamer van Fryslân

Denksportcollectiecentrum Tresoar

​Sinds 2018 heeft Tresoar binnen het thema denksporten haar collectiegebied verbreedt naar het Denksportcollectiecentrum Tresoar. In het nieuwe centrum staan de vier denksporten schaken, bridge, go en dammen (waaronder Fries dammen) centraal.

Link naar boeken over schaken bij Tresoar
Link naar boeken over dammen bij Tresoar
Link naar boeken over bridge bij Tresoar
Link naar boeken over go bij Tresoar


Missie

Met het Denksportcollectiecentrum wil Tresoar de belangstelling voor denksporten stimuleren en het gebruik van de collectie bevorderen voor maatschappelijke en wetenschappelijke doeleinden.

Het Denksportcollectiecentrum Tresoar wordt opgezet als een netwerkorganisatie, die als ecosysteem binnen de denksportwereld samen met partners verbinding wil zoeken.

Doelstellingen

Tresoar wil samenwerken met andere bibliotheken en organisaties die nationaal en internationaal belangrijke denksportcollecties hebben en deze netwerken verstevigen. Er wordt gewerkt aan de organisatie in 2021 van een groot internationaal evenement rond de vier denksporten in Leeuwarden. Het aansluiten bij actuele activiteiten op het gebied van denksporten in de regio behoort ook tot de doelstellingen.

Achtergrond

Binnen het landelijk netwerk van Openbare Bibliotheken met wetenschappelijke steunfunctie (WSF) heeft Tresoar al enige jaren het zwaartepunt Denksporten. Tot nu toe was dat beperkt tot schaken en dammen. In voorafgaande jaren heeft Tresoar de belangrijke damcollectie van Geert Bosma in huis gekregen en daarnaast de grote schaakcollectie van Haye Kramer.

Bridge en go maken sinds 2018 deel uit van het zwaartepunt Denksport. De collectie wordt voortdurend uitgebreid, onder meer met schenkingen van bridgeverzamelaars Jac Fuchs en Bob van de Velde. Tresoar heeft daarmee de voor zover bekend grootste bridgecollectie ter wereld in huis die zich in een openbare collectie bevindt.

Organisatie

Het 'Denksportcollectiecentrum Tresoar' wordt ondersteund door een Stuurgroep, bestaande uit een deskundige van elke deelnemende denksport. De leden zijn Bob van de Velde (bridge), Liuwe Westra (dammen) en Theo van Ees (go). Zij zijn de contactpersonen die met hun denksport in verbinding staan. De stuur­groep ondersteunt bij de aanschaf van internationale literatuur op het gebied van de vier denksporten en het vullen van hiaten in de historische collectie.  

Meer informatie:
Martha Kist, collectievormer Tresoar, tel. 058-7890789, e-mail: martha.kist@tresoar.nl