Schatkamer van Fryslân

Kaartcollectie

Tresoar beschikt over een uitgebreide collectie kaarten en atlassen van diverse soort. Een deel van de collectie is inmiddels gescand en is hier digitaal te raadplegen.

De kaartencollectie van Tresoar wordt ook gebruikt in Friesland op de Kaart, waar de oude kaarten geprojecteerd worden op de kaart van nu (Google Maps).