Schatkamer van Fryslân

Links - Genealogie

Kijk voor de toegang om te zoeken in de Tresoar-gegevens op Zoeken naar voorouders

 • Alle Friezen :  Toegang tot o.a. de burgerlijke stand-gegevens, inclusief scans van de originele akten *).
 • Archief- en Documentatiecentrum voor rk-Friesland :  documentatie en archieven welke betrekking hebben op het katholieke leven in Friesland, met o.a. een database op bidprentjes en Friese religieuzen.
 • Basiscursus stamboomonderzoek : Gratis aangeboden door de Open Universiteit.
 • Castlegarden :  Immigranten in de Verenigde Staten (1830-1912).
 • CBG :  Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag.
 • Collectie Pieter Nieuwland :  Diverse gegevens uit de gemeente Tietjerksteradeel *).
 • Ellis Island :  Het Amerikaanse documentatiecentrum voor de immigratie. U kunt hier passagierslijsten van 1892 tot 1924 doorzoeken
 • Family Search :  Genealogische gegevens van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de 'Mormonen').
 • Franse beroepen :  Woordenboek op Franse beroepen (Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels, op site www.willebroek.info).
 • Freonen fan de Argiven yn Fryslân :  Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland: ondersteunen de Friese archieven met het toegankelijk maken van veel bronmateriaal.
 • Friese testamenten voor 1550 :  Teksten van 212 Friese testamente​​n voor 1550 (PDF, Fryske Akademy).
 • Friese regimenten : Informatie over de ontstaansgeschiedenis van Friese regimenten 1568-1648.
 • Friezen in de tiendaagse veldtocht :  Website over de ruim 4.000 Friese schutters en daarnaast andere militairen die hebben. deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831. *) LET OP: OFFLINE
 • Friezen uit vroeger eeuwen :  opschriften uit Friesland, 1280-1811.
 • GeneaKnowHowNet :  Meest complete overzicht van digitale bronnen voor genealogische en historisch onderzoek in Nederland en België.
 • Genealogie in Friesland :  Overzicht van genealogische pagina's in Friesland.
 • Graftombe :  Begraafplaatsen in Nederland met een index op namen en de mogelijkheid om foto's te bestellen.
 • HisGis :  Historisch kaartmateriaal (o.a. kadaster 1832, florenen 1700) gekoppeld aan database-gegevens *).
 • Historisch Centrum Leeuwarden :  Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) beheert de archieven van Leeuwarden en Leeuwarderadeel.
 • Historische Vereniging Noordoost Friesland :  De site biedt u de meest uitgebreide en relevante verzameling van indexen, nieuws, boeken en links over de regio Noordoost Friesland.
 • Joods Monument :  Digitaal monument voor de Joodse gemeenschap in Nederland.
 • Militairen in Friesland, vóór, onder en na Napoleon 1795-1815 :  Een wegwijzer bij het zoeken naar militairen in de periode 1795-1810 *). LET OP: SITE OFFLINE. De database met de gegevens van de Friese militairen is nog wel te vinden op de website Alle Friezen. Kies bij 'Uitgebreid zoeken' voor 'Militairen 1795-1815'.
 • Militieregisters :  administratie van alle mannen die zijn opgeroepen voor de dienstplicht, met Friese gegevens van 1863 tot en met 1914.
 • NGV, afdeling Friesland :  Friese afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
 • Open Archieven : doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse archieven.
 • Personele Impositie (Excel) :  Register op de Personele Impositie uit 1578, een belasting op het dragen van zijden en fluwelen laken (Excel).
 • Personele Impositie (PDF) :  Register op de Personele Impositie uit 1578, een belasting op het dragen van zijden en fluwelen laken (PDF, Fryske Akademy).
 • Photographen.nl : werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.
 • Rootsguide: Maak je persoonlijke Fryslân Roots Guide.
 • Schoolmeesters in Friesland :  Historische gegevens over schoolmeesters (1600-1950) verzameld door Hartman Sannes (1890-1956) en bezorgd door Peter van der Meer (Fryske Akademy).
 • Sonttolregisters :  Register met daarin de passages van schepen tussen Denemarken en Zweden, waaronder veel afkomstig uit Friesland *).
 • Toegang 349, inv.nr.2 :  Register van overledenen van de gemeente Joure over de periode 1802-1856, bijgehouden door Jan Jans Rinkes LET OP: OFFLINE.
 • Trefwoordenlijst Genealogie :  Verzameling van trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere Genealogie bronnen, verzameld door André Dumont.
 • Van papier naar digitaal :  Digitale bronnen voor genealogisch onderzoek, waaronder bronnen uit de provincie Friesland.
 • WieWasWie :  Database voor genealogisch onderzoek van de regionale historische centra in Nederland *).

 De met *) gemerkte websites worden (mede) door Tresoar onderhouden