Schatkamer van Fryslân
Bibliotheek

Links - Bibliotheken

De met gemerkte collecties en databanken kunnen alléén binnen Tresoar worden geraadpleegd. Voor sommige van deze collecties en databanken geldt dat het laden van de pagina even kan duren. De bestanden waar ! voor staat kunnen ook thuis worden benaderd indien u een IBL-account heeft.


Bibliotheekcatalogi

Bibliotheek Tresoar
​Catalogus van de bibliotheek van Tresoar (boeken, tijdschriften, handschriften, brieven, etc.), tevens van een groot aantal wetenschappelijke bibliotheken verspreid over de gehele wereld (opent in nieuw venster)
!NCC

Nederlandse Centrale Catalogus geeft toegang tot de bibliotheken van universiteiten en wetenschappelijke instituten in Nederland
​Fryske Toanielkatalogus
​Catalogus van oorspronkelijk Friese en in het Fries vertaalde toneelstukken
Verzetsmuseum Friesland ​Kranten, tijdschriften, pamfletten en enkele archiefmappen overgedragen aan Tresoar
   

Kranten

De krant van toen De website De krant van toen geeft toegang tot de gehele Leeuwarder Courant vanaf 1752, het Dagblad van het Noorden en diverse lokale nieuwsbladen
Volkskrant In het Volkskrant-archief zijn alle artikelen beschikbaar die sinds 1994 in de krant en online zijn verschenen. Vrijwel alle artikelen uit het archief zijn gratis beschikbaar. Voor sommige artikelen jonger dan twee maanden wordt een vergoeding gevraagd.
Delpher  Een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940 1945.
   

Algemene databanken

!Publiekwijzer

Geeft toegang tot een aantal online databanken met een schat aan informatie. U kunt in iedere database afzonderlijk of met Picarta tegelijkertijd zoeken in de NCC,BNTL,Centraal Bestand Kinderboeken,GLIN, Historie in titels, Letterkundig Museum Collecties, Lidia Online, en Online Contents.
Narcis NARCIS geeft toegang tot meer dan 200.000 publicaties (met name proefschriften) en informatie over onderzoekers, onderzoeksprojecten en onderzoeksinstellingen in Nederland.
Delpher Grote verzameling Nederlandse erfgoed-collecties (boeken, kranten, tijdschfriften e.d.) voor ieder die geïnteresseerd in persoonlijke en algemene geschiedenis.
DOAJ​Overzicht van openbaar toegankelijke tijdschriften en artikels
DRIVER / OpenAire Toegang tot miljoenen academische publicaties bijeengebracht uit Europese digitale repositories.
HBO-Kennisbank Scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen.
DigiZeitschriften
DigiZeitschriften geeft toegang tot Duitse wetenschappelijke tijdschriften
Google Books  Met Google Books de volledige tekst van boeken doorzoeken en nieuwe boeken zoeken.
Google Scholar  Google Wetenschap (Scholar) zoekt rechtstreeks in wetenschappelijke publicaties.
! GLIN

GLIN (Grijze Literatuur in Nederland) bevat de titels van in Nederland uitgegeven proefschriften en publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijk te stellen organisaties.
OAPEN LibraryDe OAPEN Library is de eerste internationale collectie van Open Access monografieën in Europa.
Online Contents In het bestand Online Contents vindt u de inhoudsopgaven van bijna 15.000 tijdschriften op wetenschapsgebieden.
ScienceDirect
Zoeken in de grootste collectie van wetenschappelijke, technologische en medische full-text en bibliografische informatie
Springerlink
Zoeken in fulltext artikelen uit meer dan 1200 tijdschriften op verschillende wetenschapsgebieden
​CBS​Centraal Bureau voor de Statistiek
​CBS, Historische Collectie​Historische publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek
   

Literatuur- en Taalwetenschap

BFTL / BNTL Bibliografie van de Nederlandse (BNTL) en Friese (BFTL)Taal- en Literatuurwetenschappen. Bevat verwijzingen naar artikelen over taal- en letterkunde, waar mogelijk met een link naar de digitale volledige teksten
DBNL De Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letterkunde (DBNL) is een website met de volledige teksten van boeken en tijdschriften. De site bevat literaire teksten, wetenschappelijke studies en cultuurhistorische bronnen van velerlei aard.
JDL
Journal of Dutch Literature
   

Geschiedenis

Wumkes.nl
 Digitale Historische Bibliotheek Friesland (Wumkes.nl): zoeken in gedigitaliseerde standaardwerken over Friese literatuur- en cultuurgeschiedenis) LET OP: OFFLINE
   

Filosofie en religie

Philosophia Reformata
Philosophia Reformata is een tijdschrift voor godsdienstfilosofie
SEP​Stanford Encyclopedia of Philosophy
   

Bestuur en recht

Staten-GeneraalParlementaire documenten uit de periode 1814 tot 1995
​Parlement.com
​informatie over politiek, samenleving en bestuur in Nederland
   

Sociale wetenschappen

International Review of Education
Tijdschrift over theorie en praktijk van formele en niet-formele educatie
   

Natuurwetenschappen

Scripta Geologica
Scripta Geologica bevat geologische publicaties met gedetailleerde, systematische beschrijvingen van fossielen en uitgestorven diersoorten.
Zoologische Mededelingen
Zoologische Mededelingen is een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van biologie, met name de systematische beschrijving van dieren.