Schatkamer van Fryslân
Trap studiezaal Tresoar

Tresoar-links

​​​​​​Behalve de 'hoofdsite' www.tresoar.nl is er nog een aantal andere sites, die ook op de één of andere manier een relatie hebben met de collectie van Tresoar. Sommige daarvan worden door Tresoar zelf onderhouden, terwijl er ook een aantal pagina's zijn die door anderen of in samenwerking met anderen zijn gemaakt.

Zoeken in de Tresoar-collectie:

 • Archieven van Tresoar: Zoekscherm van Archieven.nl wat alleen zoekt in de archiefbeschrijvingen van Tresoar *).
 • Bibliotheekcatalogus : Catalogus van de bibliotheek (boeken, tijdschriften, handschriften, brieven, etc.) van Tresoar *).
 • Voorouders: Zoeken in de genealogische databases van Tresoar.
 • Overzicht digitale (beeld-)collecties: toegang tot Fries Fotoarchief, Friese Iconografie, Collectie Karstkarel en andere beeldcollecties.
 • Digicollectie :  Een verzameling gedigitaliseerde objecten (boeken, handschriften, kaarten, archiefstukken, etc.) uit de collectie van Tresoar. LET OP: OFFLINE.
 • Kaartencollectie : Tresoar beschikt over een uitgebreide collectie kaarten en atlassen van diverse soort. Een deel van de collectie is gescand en digitaal te raadplegen.
 • Kentekens 1906-1950 :  Gegevens van tussen 1906 en 1950 in Friesland uitgereikte nummerbewijzen voor het rijden met auto of motorfiets.
 • Denksportcollectiecentrum Tresoar : Denksporten schaken, bridge, go en dammen (waaronder Fries dammen).
 • Sirkwy :  Tresoar-website met informatie over Friese literatuur.
 • Waterschappen: inventarissen van archieven van Friese waterschappen.

*) ook toegankelijk via Onderzoeken


Andere Tresoar-links:
 • A.J. van der Aa :  Het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Friesland), 1839-1851.
 • Adresboek 1928 :  Internetversie van het Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland, ± 1928 LET OP: OFFLINE.
 • Alle Friezen :  Toegang tot de burgerlijke stand-gegevens, inclusief scans van de originele akten.
 • Archief Omrop Fryslân :  Materiaal uit het archief van Omrop Fryslân ontsloten door Tresoar (kleine proefselectie).
 • BFTL :  Bibliografie van de Friese Taal- en Literatuurwetenschap.
 • Bookcrossing :  Tresoar is een Officiele Bookcrossings Zone​.
 • Collectie Verzetsmuseum Friesland :  Kranten, tijdschriften, pamfletten en enkele archiefmappen overgedragen aan Tresoar.
 • De Krant van Toen. De Leeuwarder Courant digitaal, van 1752 tot een maand geleden. Uitgebreid met andere NDC-kranten, waaronder het Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad. ​
 • Dorpsfilms :  Door Johan Adolfs gemaakte dorpsfilms uit Friesland, jaren '50-'60 LET OP: OFFLINE.
 • Emigrantenbrieven :  Brieven uit Amerika met transcriptie en vertaling LET OP: OFFLINE.
 • Kanon fan de Fryske Skiednis :  De geschiedenis van Friesland in 11 en 30 vensters.
 • Fotocollectie Karstkarel: 20.000 foto's van dorpen en steden in Friesland, beschikbaar als Open Data.
 • Freeska Landriucht :  Een volledige digitale uitgave van het Freeske Landriucht of (Oude) Druk LET OP: OFFLINE.
 • Fries Fotoarchief :  Beeldbank van foto's en andere afbeeldingen uit Friesland *).
 • Friese iconografie :  Beeldbank van foto's en andere afbeeldingen met betrekking tot de Friese literatuur *).
 • Friesland Zoals Het Was :  Maandelijkse internetkrant met oud nieuws LET OP: OFFLINE.
 • Friezen Gezocht : digitale heruitgave van het naslagwerk voor genealogisch onderzoek in Friesland (2005).
 • Friezen in de tiendaagse veldtocht :  Website over de ruim 4.000 Friese schutters en daarnaast andere militairen die hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831. LET OP: OFFLINE.
 • Fryske Toaniel Katalogus :  Catalogus van oorspronkelijk Friese en in het Fries vertaalde toneelstukken *).
 • Gedichten : geluidsopnamen van gedichten in de collectie van Tresoar (incl. Operaesje Fers) LET OP: OFFLINE.
 • Hisgis :  Historisch kaartmateriaal (o.a. kadaster 1832, florenen 1700) gekoppeld aan database-gegevens.
 • Illegale Pers :  Illegale uitgaven WWII in de collectie van Tresoar.
 • Kaatshistorie :  Geschiedenis van het kaatsen in woord en beeld.
 • Militairen in Friesland, vóór, onder en na Napoleon 1795-1815 :  Een wegwijzer bij het zoeken naar militairen in de periode 1795-1810 LET OP: OFFLINE.
 • Militieregisters :  administratie van alle mannen die zijn opgeroepen voor de dienstplicht, met Friese gegevens van 1863 tot en met 1914.
 • Monumenta-handschriften :  Handschriften van Aernout van Buchel (1565-1641), waaronder Monumenta quaedam (Tresoar EVC 3373).
 • MpaginaE :  Site met een groot aantal transcripties van en artikelen over materiaal uit de collectie van Tresoar.
 • Nedergerechten : blader door de archieven van de lokale rechtbanken in de grietenijen (gemeenten) en steden van Friesland in de periode van de late Middeleeuwen tot 1811.
 • Oera Linda Boek :  website over een in Tresoar bewaarde mystificatie.
 • Operaesje Fers :  Het digitale archief van de dichterstelefoon Operaesje Fers / Operatie Vers *).
 • Prekadastrale kaarten: via Fries Kaartenkabinet.
 • Rootsguide: Maak je persoonlijke Fryslân Roots Guide.
 • Salang't de beam bloeit – koarte skiednis fan de Fryske literatuer.
 • Skûtsjehistorie :  Website met gegevens over de Friese skûtsjes.
 • Sonttolregisters :  Register met daarin de passages van schepen tussen Denemarken en Zweden, waaronder veel afkomstig uit Friesland.
 • Stads- en Dorpskroniek :  G.A. Wumkes. Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1700-1900), database met nieuwsfeiten uit twee eeuwen.
 • Taalbaas :  Taalweblog bij de rubriek Taalbaas in de Leeuwarder Courant.
 • Tresoar op Facebook :  Tresoar op Facebook.
 • Tresoar op Flickr :  Op de fotosite Flickr worden door Tresoar diverse afbeeldingen geplaatst.
 • Tresoar op Instagram : foto's van Tresoar.
 • Tresoar op Pinterest :  Thematische foto's uit de collectie van Tresoar.
 • Tresoar op Twitter :  Volg de twitterberichten van Tresoar.
 • Tresoar op YouTube :  Het filmkanaal van Tresoar.
 • Vrouwen van Nu :  Digitale fotocollectie van 90 jaar huishouden en wonen in Friesland LET OP: OFFLINE.
 • Waterschappen: Inventarissen van archieven van Friese waterschappen.
 • Webcam: Tresoar heeft drie webcams, gericht op het plein voor Tresoar (Oldehoofsterkerkhof) en de Oldehove.