Schatkamer van Fryslân
Terug naar nieuwsoverzicht

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd. Nog geen account van Mijn Tresoar? Registreer je hier

‘It Museum fan Binnenút - Het Museum van Binnenuit’ geopend

17-03-2015 -

​Vrijdag 13 maart is de expositie 'It Museum fan Binnenút - Het Museum van Binnenuit' geopend in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Tegelijkertijd is een boekje met dezelfde naam aangeboden aan de directeur van de Culturele Hoofdstad 2018 Ton F. van Dijk.

Twaalf Friese schrijvers zijn door Tresoar gevraagd om een gedicht te maken of een verhaal te schrijven bij het werk van de tekenaars en in sommige gevallen net andersom: een wisselwerking tussen beide kunstdisciplines. De schrijvers zijn: Jetske Bilker, Edwin de Groot , Arjan Hut, Yva Hokwerda, Sytse Jansma, Elske Kampen, Bart Kingma, Anders Rozendal, Sipke de Schiffart, Albertina Soepboer, Hilda Talsma en Ale S. van Zandbergen. De tweetalige dichtbundel met bijpassende tekeningen is in de museumwinkel van het Natuurmuseum Fryslân te koop.

Na een openingswoord door Gerk Koopmans, directeur van Natuurmuseum Fryslân, bedankte Francisca Tollenaar, woordvoerder voor de NKvT en deelnemer aan het project, de deelnemers en meewerkers. Dichteres Elske Kampen las haar gedicht 'Tink net dat alles' voor, gevolgd door de Nederlandse vertaling 'Denk niet dat alles', door tekenares Nora Hooijer. Aukje Geertsma, de moeder van dichteres Hilda Talsma vertolkte het gedicht en zorgde ook voor de voordracht van de vertaling. Toen volgde er een stuk proza van Anders M. Rozendal 'Mei droege fuotten ûnder wetter', gebaseerd op de permanente tentoonstelling Friesland onder water. Tekenares Janneke Tangelder lies het verhaal daarna in het Nederlands voor: 'Droogvoets onder water'.
Arjan Hut kreeg muzikale ondersteuning van Romke Kleefstra en Anne Chris Bakker en liet beide versies van zijn gedicht 'Emo' horen.

Directeur van Tresoar, Bert Looper reikte het 'duizendste' exemplaar uit aan de directeur van de Culturele hoofdstad 2018 Ton F. van Dijk. Dat zat nl. zo: een dag eerder hadden abonnees van De Moanne het boekje cadeau gekregen bij hun abonnement op het algemeen cultureel opinieblad.
Er waren bloemen voor veel betrokkenen en vooral vormgever Sietze Zwanenburg werd extra geprezen vanwege zijn bijzondere vormgeving van het boekje 'It Museum fan binnenút – Het Museum van Binnenuit'. Daarna was het tijd om de tentoonstelling te bekijken en de presentexemplaren op te halen en met elkaar na te praten.

Foto's: Nine van de Kamp

Meer foto's op Facebook en op Daklu.