Schatkamer van Fryslân
Terug naar nieuwsoverzicht

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd. Nog geen account van Mijn Tresoar? Registreer je hier

Wat is het mooiste Friese boek?

14-04-2014 -

Afgelopen zaterdag 12 april was in de Skierstins te Veenwouden het vierde ‘Sirkwy Sympoasium’ over Friese literatuur onder de titel ‘Alde meuk?’. Dit was een gebeurtenis voor de echte liefhebbers, ook van buiten Friesland. Drie deskundigen, Friduwih Riemersma, Tryntsje van der Steege en Eric Hoekstra, hielden een lezing.

Zij hadden al eerder de opdracht gekregen tot het schrijven van een essay over het belang van klassiekers voor de literatuur en presenteerden dat in verkorte vorm in de lezing. Meer hierover op sirkwy.nl. De Bildtse singer-songwriter, Jan de Vries, tekende voor de muzikale bijdrage. Natuurlijk kwam ook zijn ballade ‘De sûnde fan Haitze Holwerda’ voorbij, één van de boeken die op het symposium aan de orde kwam.

De aanwezigen kregen een formulier om hun persoonlijke top-3 van het Friese proza aller tijden te noteren (zonder rangorde tussen de drie titels). In totaal 41 aanwezigen vulden de formulieren in.

Dit leverde de volgende top-3 op:
1 De Reade Bwarre – Trinus Riemersma: 13 x
2 De sûnde fan Haitze Holwerda – Ulbe van Houten : 8 x
3 De fûke – Rink van der Velde: 7 x

De uitslag was verder:
4 De Wuttelhaven del – Steven de Jong: 6 x
5 Rimen en Teltsjes – Bruorren Halbertsma: 5 x
6 Grûn en minsken – Reinder Brolsma: 4 x
7 Pake Sytse – Rink van der Velde: 4 x
8 Nei de klap – Trinus Riemersma: 3 x
9 Littenser merke – Ale S. van Zandbergen: 3 x
(hierna 5 verschillende titels: 2 x)

Acht jaar geleden heeft Pieter de Groot in de Leeuwarder Courant een vergelijkbaar onderzoek gehouden. Toen reageerden 94 lezers mei een top-10 lijst. De overeenkomst tussen de beide uitslagen is betrekkelijk groot, maar de invloed van de actualiteit speelde ook mee. De bezoekers van het symposium wisten van de enquête en konden hierover nadenken.

In de pauze verkocht stichting ‘Boeken fan Fryslân’ Friese boeken, nieuwe titels maar ook leverbare klassiekers.

Foto’s: Anne Popkema


  ​​