Schatkamer van Fryslân

Bestuur

​In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het nieuwe instituut bestuurd zal worden door een bestuur waarin zowel het Rijk (Ministerie van OCW) als de Provincie Fryslân èn de stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) vertegenwoordigd zijn. 
De volgende personen maken deel uit van het bestuur: 

Voor de Provincie:

  • Mr. S. Poepjes
  • D. Hoogland
  • K. Fokkinga

Voor het Rijk:

  • mr. R.C.M. Kamsma, voorzitter
  • Drs. H. Oosterman
  • Drs. W. Wieling

Voor de stichting FLMD:

  • D. Sijens

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door mr. R.C.M. Kamsma, mr. S. Poepjes en D. Sijens.