Schatkamer van Fryslân

Collecties

Tresoar is het informatiecentrum over Friesland. We hebben een grote collectie informatiebronnen over Friese onderwerpen. De hoogtepunten van de Friese literatuur, foto’s van kaatswedstrijden, bouwtekeningen van Friese architecten,  films over Elfstedentochten, affiches van Aaipop en nog veel meer.
De gebeurtenissen en ontwikkelingen in Friesland staan niet op zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan de positie van het Fries: om die te kunnen verklaren heb je een brede kennis nodig over meertaligheid en minderheidstalen, niet alleen in Friesland maar ook in andere gebieden. Niet al die kennis zit in onze eigen collectie. Daarom bieden we ook toegang tot collecties en digitale informatiebestanden die door anderen worden beheerd.

Tresoar speelt een belangrijke rol in landelijke en regionale netwerken van bibliotheken en archieven. Op landelijk niveau bouwen we bijvoorbeeld samen met andere grote bibliotheken aan de ‘Collectie Nederland’. Tresoar is daarbij verantwoordelijk voor een aantal zwaartepunten.  Dat zijn bijvoorbeeld onze uitgebreide collectie op het gebied van de klassieke oudheid en van Judaica en Hebraica.  In het kader van de University Campus Fryslân (UCF) maakt Tresoar deel uit van het netwerk van kennisinstellingen in Fryslân. We bieden toegang tot informatiebronnen die van belang zijn voor de UCF en de Friese kennisinstituten, zowel in onze eigen collectie als daarbuiten.

Heb je boeken, foto’s, archiefmateriaal of ander materiaal dat misschien interessant is voor Tresoar? Neem dan contact met ons op. Als het aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan willen we graag met je in overleg. Wanneer Tresoar het materiaal niet opneemt, denken we mee over een andere goede bestemming.