Schatkamer van Fryslân

Foto's en ansichtkaarten

​We zijn bezig om bij alle foto's die we online aanbieden informatie toe te voegen over de auteursrechten.

Auteursrecht voorkomt dat iedereen het werk van een ander zomaar kan kopiëren of misbruiken. Het helpt de maker zijn of haar werk te beschermen en zorgt ervoor dat de auteur betaald krijgt voor gebruik van zijn of haar werk. Voor het gebruik van een foto met auteursrecht – via openbaarmaking en/of verveelvoudiging – is altijd vooraf toestemming van de rechthebbende vereist. Vaak is deze rechthebbende de fotograaf, zijn/haar erven of een vertegenwoordiger. Met deze fotografen heeft Tresoar afspraken gemaakt over het gebruik van hun foto's.

We zullen de gebruiksvoorwaarden in de beschrijving van de foto vermelden door middel van zogeheten Creative-Commons-licenties. Gezien de grote hoeveelheid foto's zal er enige tijd overheen gaan voor we aan alle foto's in het Fries Fotoarchief de actuele informatie hebben toegevoegd. Als je een foto wilt gebruiken waar die informatie nog ontbreekt, neem dan contact met ons op via info@tresoar.nl, zodat wij de mogelijkheden kunnen uitzoeken.

Neem bij de afbeelding de volgende bronvermelding op: foto: [naam fotograaf], Tresoar, licentie [afkorting CC-licentie].

Links: