Schatkamer van Fryslân

Fries Open Data Platform

​Het Fries Open Data Platform biedt een overzicht van de beschikbare open data van de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en het Tresoar. Het gaat om datasets die voor hergebruik in aanmerking komen. Denk voor Tresoar bijvoorbeeld aan een dataset met alle inschrijvingen in de Burgerlijke stand – geboorteakten of een dataset met in een keer alle beschrijvingen van de fotocollectie Karstkarel.

Het Fries Open Data Platform is het resultaat van regionale samenwerking om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken de deelnemers ook aan standaardisatie van datasets, en aan het uitbreiden van het aantal beschikbare datasets. De huidige deelnemers aan het Fries Open Data Platform nodigen de overige Friese gemeenten en het Wetterskip Fryslân uit zich ook aan te sluiten bij de samenwerking, om zo meer Friese data voor iedereen beschikbaar te stellen.

Link: https://friesland.dataplatform.nl/