Schatkamer van Fryslân

Genealogische data

​Op de website AlleFriezen worden alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) in Fryslân digitaal beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenboeken uit de periode vóór 1811 beschikbaar, en gegevens uit  onder meer notariële aktes, rolboeken van de arrondissementsrechtbanken en de registers van naamsaanneming.

Het downloaden van een akte is gratis.

De genealogische data kun je harvesten via de opendata-pagina van Picturae, zowel als afzonderlijke xml per dataset als machinaal via OAI-PMH.