Schatkamer van Fryslân

Organisatie

​​Tresoar is een “openbaar lichaam” op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (de WGR). Daarvoor is gekozen omdat dat de overheden (Rijk en Provincie) de mogelijkheid geeft taken die zij wettelijk verplicht zijn uit te voeren aan Tresoar over te dragen zonder de bestuurlijke verantwoordelijkheid uit handen te geven.

Downloads:

Tresoar (gemeenschappelijke regeling Letterhoeke) is erkend als een "Algemeen Nut Beogende Instelling". Meer informatie.